e-Biznes

Wprowadzenie do e-biznesu

Powszechnie wiadomo, że nowe technologie, w szczególności dostęp do Internetu, zmieniają oblicze komunikacji pomiędzy poszczególnymi graczami świata biznesu. W szczególności:

 • relacje pomiędzy przedsiębiorstwami i ich klientami
 • wewnętrzne funkcjonowanie przedsiębiorstw, włączając w to relację firmy z jej pracownikami
 • relacje przedsiębiorstw z ich zewnętrznymi partnerami i dostawcami

Termin "e-biznes" odnosi się zatem do włączania w strukturę firmy narzędzi opartych na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (zwanych oprogramowaniem biznesowym), co służyć ma poprawie jakości działania przedsiębiorstwa i ułatwieniu współpracy firmy z jej klientami i partnerami.

E-biznes nie dotyczy więc tylko firm wirtualnych, funkcjonujących wyłącznie w przestrzeni internetowej, ale także przedsiębiorstw o tradycyjnym profilu działania.

Termin e-commerce (zwany też Handlem elektronicznym), który często używany jest wymiennie z terminem e-biznes, w rzeczywistości odnosi się tylko do jednego z aspektów e-biznesu, czyli wykorzystania nowych technologii w handlu.

Celem tego artykułu jest przedstawienie technologii umożliwiających prowadzenie e-biznesu.

Kreowanie wartości

Celem każdego e-biznesu jest kreowanie wartości. Dzieje się to na kilka sposobów:

 • Wzrost dochodów firmy, przez obniżenie kosztów produkcji. E-biznes pozwala osiągnąć ten cel następującymi sposobami:
  • Pozycjonowanie firmy na nowych rynkach
  • Wzrost jakości produktów lub usług
  • Docieranie do nowych klientów
  • Zwiększanie lojalności klientów
  • Zwiększenie efektywności komunikacji wewnętrznej.
 • W wyniku zwiększenia motywacji pracowników. E-biznes daje szerokie możliwości motywowania:
  • Ogólna strategia firmy jest jasna I zrozumiała dla wszystkich pracowników, co sprzyja współpracy;
  • Sprawniejsza komunikacja wewnątrz firmy pozwala na klarowny I czytelny podział kompetencji i obowiązków
  • Praca zespołowa sprzyja rozwojowi kompetencji.
 • Narzędzia e-biznesowe sprzyjają wzrostowi satysfakcji klientów . E-biznes pozwala na:
  • wzrost wydajności I spadek cen
  • otwarcie się firmy na głosy i opinie klientów
  • produkty i usługi są lepiej dostosowane do potrzeb klientów
  • sposób działania firmy jest bardziej przejrzysty dla jej klientów
 • Poprawa komunikacji z partnerami zewnętrznymi pozwala na:
  • poprawę atmosfery współpracy
  • dokładniejsze odpowiadanie na wzajemne potrzeby
  • większą zdolność prognozowania trendów
  • Podział zasobów korzystny dla obu stron biznesu.

Podsumowując, narzędzia e-biznesowe przynoszą korzyści nie tylko samemu przedsiębiorstwu, ale także jego pracownikom, klientom I partnerom zewnętrznym.

Od pomysłu do produktu (Time to market)

"Time To Market" to pojęcie oznaczające czas, który musi upłynąć od chwili powstania koncepcji produktu do wprowadzenia go na rynek. Nowe technologie dostarczają mnóstwa inspiracji ale także ułatwiają wprowadzenie ich w życie, co pozwala skrócić czas oczekiwania na gotowy do sprzedaży produkt.

Redukcja kosztów i ROI

Wykorzystanie nowych technologii w przedsiębiorstwie pozwala na obniżenie kosztów na różnych poziomach organizacji firmy i na różnych odcinkach czasu.

Niemniej jednak, implementacja nowych technologii jest zazwyczaj bardzo kosztowna, wymaga zmian organizacyjnych, a szczególnie – zmian w nawykach i mentalności pracowników.

Dlatego ważne jest, aby na początku określić stopę zwrotu inwestycji (ROI), czyli różnicę między wysokością inwestycji a oczekiwanymi zysami, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów związanych z czynnikiem ludzkim.

Charakterystyka E-Biznesu

Firma może być postrzegana jako jednostka dostarczająca produkty lub usługi klientom w oparciu o te produkty albo dostarczająca usługi swoich partnerów w ciągle zmieniającym się środowisku. Funkcjonowanie firmy może być w przybliżeniu modelowane w zależności tych zależnych od siebie funkcji, które mogą być podzielone na trzy główne kategorie:

 • Funkcje wynikowe, które są centrum działalności firmy lub innymi słowy (sercem biznesu), jak na przykład produkacja dóbr i świadczenie usług. Należą do nich takie elementy jak produkcja, zarządzanie magazynami towaru oraz dział zakupów (funkcja zakupów);
 • Funkcje zarządzania, które są związane z wszystkimi strategicznymi funkcjami menadżerskimi w firmie, czyli ogólne zarządzanie firmą, dział zasobów ludzkich (HR), zarządzanie finansami i księgowością;
 • Funkcje wsparcia, które są elementem wspierającym funkcje wynikowe, aby zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie firmy. Funkcje wsparcia obejmują każdy typ działań związany ze sprzedażą (w niektórych przypadkach są częścią serca biznesu) jak również działania poboczna, aczkolwiek niezbędne do funkcjonowania firmy, jak na przykład zarządzanie infrastrukturą technologiczną (funkcjaIT, Informacja Technologiczna).

Funkcje i zależności w firmie

Firmy moga być sklasyfikowane również za pomocą typu relacji handlowych, jakie utrzymują.

Aby nazwać te poszczególne typy relacji, stworzono garść fachowych terminów:

 • B To B (Business To Business, często zapisywany jako B2B) oznacza relację handlową, która bazuje na cyfrowym wsparciu i wymianie informacji.
 • B To C (Business To Consumer, często zapisywany jako B2C) oznacza relację handlową pomiędzy firmą, a indywidualnymi klientami, co określane jest również mianem handlu elektronicznego, którego definicja nie ogranicza się jednak tylko i wyłącznie do sprzedaży, lecz obejmuje każdy możliwy typ wymiany pomiędzy firmą i jej klientami, począwszy od zwykłego pytania o produkt, na usługach posprzedażowych kończąc;
 • B To A (Business To Administration, często zapisywany jako B2A) oznacza relację pomiędzy firmą, a sektorem publicznym (na przykład Urząd, Urząd Skarbowy itd.), która opiera się na cyfrowej wymianie dokumentacji (teleprocedury, elektroniczne formularze itd.).

Rozszerzeniem tych typów jest pojęcie B To E (Business To Employees, często zapisywane jako B2E), które z kolei odnosi się relacji na poziomie firmy i jej pracowników, w szczególności w obszarze zapewnienia dokumentów potrzebnych do rozwoju ich kariery, ich urlopów oraz ich relacji z dyrekcją firmy.

Front Office/Back Office

Wyrażenia Front Office i Back Office ogólnie stosowane są do opisania tych części firmy (lub jej systemu informacjj), którymi posługuje się odpowiednio w bezpośredniej relacji z klientem oraz w zarządzaniu całością swoich struktur.

Front-Office (nazywany również Front line) odnosi się do zewnętrznej części firmy, widocznej dla klientów i mających z nimi bezpośredni związek.

Z kolei Back Office obejmuje wszystkie części systemu informacji, do których zewnętrzny użytkownik nie ma dostępu. Pod tym wyrażeniem kryją się za to wszystkie wewnętrzne procesy firmy (produkcja, logistyka, magazyny, sprzedaż, księgowość, dział HR, zarządzanie zasobami ludzkimi itd.).

Schemat reprezentujący firmę

Prezentacja różnych konceptów

Implementacja projektu w E-Biznesie zasadniczo wymaga rozwiniętej w firmie sieci, dzięki której niektóre z usług świadczonych przez firmę będą dostępne w trybie klient-serwer, co najczęściej odbywa się za pomocą strony internetowej, która jest dostępna za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej.

Niemniej jednak, sama implementacja narzędzi komputerowych nie wystarczy. Uważa się za to, że firma implementuje projekt e-biznesowy w momencie wprowadzenia w życie nowej organizacji bazującej na nowych technologiach.

Pojęcie e-Biznesu jest jednak bardzo szerokie i zakłada wszystkie możliwe sposoby użycia informacji i technologii komunikacyjnej (ICT) dla całości następujących obszarów:

 • Zwiększenie efektywności w relacjach pomiędzy firmą, jej klientami oraz partnerami (dostawcami, działem administracji itd.)
 • Stworzenie nowych możliwości biznesowych
 • Upłynnienie wewnętrznego przepływu informacji
 • Kontrola różnych procesów składających się na działanie firmy (produkcja, magazyny, dział zakupów, dział sprzedaży, dział HR itd.)

Celem jest zatem stworzenie uprzywilejowanych kanałów komunikacji pomiędzy firmą i jej otoczeniem oraz włączenie ich w skład procesów wewnętrznych, aby tym samym w bardziej wydajny sposób kontrolować zewnętrzne i wewnętrzne koszta.

Celem tego artykułu jest zatem prezentacja najważniejszych technologii dostępnych na rynku (ich pełen opis zostanie zamieszczony wkrótce):

 • Intranet / Extranet
 • Oprogramowanie do pracy grupowej;
 • Zarządzanie procesem biznesowym;
 • e-Handel
 • Portal korporacyjny;
 • EAI (Enterprise Application Integration - Integracja Aplikacji Korporacyjnych);
 • EDI (Electronic Data Interchange - Elektroniczna Wymiana Danych);
 • CRM (Client Relationship Management - Zarządzanie Relacjami z Klientami];
 • KM (Knowledge Management - Zarządzanie Wiedzą);
 • SCM (Supply chain management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw) ;
 • IMS szerzej znane jako ERP (Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa);
 • BI (Business Intelligence - Analityka Biznesowa).

Zdjęcie: © Rashad Ashurov - Shutterstock.com.

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "e-Biznes" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!