Jak edytować zdjęcia na Mac

Zadaj pytanie
Nie musisz być biegłym użytkownikiem PhotoShopa, aby wykonać podstawową edycję zdjęcia na komputerze Mac. Program Podgląd umożliwia kadrowanie oraz dopasowanie wielkości i jakości zdjęcia. Aplikacja jest domyślnie instalowanym oprogramowaniem na komputerach z systemem OS X, więc żadna instalacja dodatkowych programów nie jest wymagana.

Przytnij zdjęcie z Podglądem

Aby przyciąć zdjęcie, otwórz plik i zaznacz obszar, który ma zostać zachowany. Po zaznaczeniu, możesz albo nacisnąć klawisze Command + K, albo z górnego menu wybrać Narzędzia > Kadruj:


Zmiana wielkości zdjęcia z Podglądem

Aby zmienić rozmiar oraz rozdzielczość zdjęcia, wybierz opcję Narzędzia > Dostosuj wymiary…:Możesz teraz dopasować wysokość oraz szerokość zdjęcia wpisując odpowiednie wymiary w różnych jednostkach: pikselach, procentach, calach, cm, mm lub punktach. Domyślnie ustawiono opcję zachowania proporcji, ale możesz ją zmienić odznaczając Skaluj proporcjonalnie lub klikając ikonę kłódki łączącą pole szerokości z wysokością:Możesz także skorzystać z domyślnych ustawień wielkości zdjęcia klikając opcję Dopasuj do i wybrać np. 640x480 lub 800x600.

Dodaj tekst lub obrazek do zdjęcia w Podglądzie

Korzystając z Podglądu można także dodawać do zdjęcia napisy, kształty lub rysunki. Aby otworzyć menu umożliwiające taką edycję, kliknij ikonę niebieskiej aktówki widoczną po lewej stronie paska Szukaj:Za pomocą tych narzędzi można wstawiać różne kształty na zdjęcie i dostosować je zmieniając kolory i kształty. Dostępna jest również opcja odręcznego rysowania na zdjęciu (używając ikony ołówka), dodanie podpisu i wstawienie tekstów, jak również standardowe narzędzia do edycji obrazu, aby zmienić jego jasność i ekspozycję.

Jak dodać napis na zdjęcie w Podglądzie

Aby dodać napisy do zdjęcia, kliknij ikonę T w kwadracie. Na środku Twojego zdjęcia pojawi się pole tekstowe. Kliknij w nie, aby wpisać swój tekst. Kolor i czcionkę dopasujesz klikając ikonę A po prawej stronie paska narzędzi.

Gdy Twój tekst jest gotowy, możesz ustawić go na właściwym miejscu, poprzez kliknięcie, przytrzymanie i przesunięcie:Wszystkie zmiany są automatycznie zapisywanie, ale możesz zrobić to także ręcznie klikając w dowolnym momencie Command + S.

Jean-François Pillou

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net oraz dyrektora projektów internetowych Grupy Figaro. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.

Dowiedz się więcej o zespole CCM