Jak surfować po internecie nie zostawiając śladów z IE 9?

Zadaj pytanie
Dzięki funkcji InPrivate, można teraz korzystać przeglądarki IE9 nie pozostawiając żadnych śladów. Nawet jeśli dzielisz swój komputer z inną osobą, strony, które odwiedziłeś pozostaną twoją słodką tajemnicą.


W nowym oknie


Tryb prywatny w przeglądarce IE9 możesz otworzyć na dwa sposoby.


Po pierwsze, kliknąć ALT, a potem w menu wybrać Narzędzia a następnie z rozwiniętej listy opcji wybrać Przeglądanie InPrivate. Otworzy się nowe okno, które działa w trybie prywatnym.

Można też kliknąć w ikonę trybika w prawym górnym rogu przeglądarki, potem wybrać Bezpieczeństwo a następnie Przeglądanie InPrivate.Wszystkie karty, które otworzysz w tak uruchomionym oknie będą działały w trybie prywatnym. Jeśli jednak zamkniesz i ponownie otworzysz przeglądarkę, tryb prywatny przestanie działać. Musisz wtedy uruchomić go ponownie, powtarzając kroki opisane powyżej.

Za pomocą skrótu

Plik skrótu


Aby tryb InPrivate uruchamiał się automatycznie razem z otwarciem przeglądarki, wystarczy wykonać następujące kroki.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie. Wybierz Nowy a potem Skrót.
  • W polu lokalizacji wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"-private
(Adres powinien wskazywać na miejsce, w którym został zainstalowany Internet Explorer)
  • Kliknij Dalej, a potem wpisz nazwę skrótu.

Możesz od tej chwili automatycznie uruchamiać przeglądarkę w trybie InPrivate.

Przycisk skrótu


Możesz też otwierać oprzeglądarkę w trybie InPrivate, korzystając z jednego ze skrótów klawiszowych:
  • kolejno naciśnij: Alt, u, a.
  • a potem przytrzymaj klawisze: Ctrl, Shift, P.