Jak wypełnić wniosek Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ umożliwia wypłatę comiesięcznego świadczenie w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko. Jeżeli rodzina spełnia kryterium dochodowe (800 zł na osobę lub 1200 zł, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne), także pierwsze dziecko może uzyskać zasiłek.

Od 1 kwietnia 2016 roku można ubiegać się o ten zasiłek. Poniżej dowiesz się, jak wypełnić wniosek.

Jak wypełnić wniosek o zasiłek z programu Rodzina 500+

Część pierwsza

W punkcie 1 należy podać dane rodzica ubiegającego się o świadczenie:

W punkcie 2 należy podać informacje dotyczące pierwszego dziecka.

Jeżeli starasz się o świadczenie na pierwsze dziecko zaznacz opcję Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko i wypełnij także tabelę A.

Jeżeli nie starasz się o świadczenie na pierwsze dziecko, bo nie spełniasz kryterium dochodowego, zaznacz opcję Nie wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko:

W punkcie 3 wpisz dane kolejnego dziecka / dzieci w tabeli B:

W punkcie 4 podaj dane osobowe oraz stopień pokrewieństwa wszystkich członków rodziny. Jeśli ubiegasz się o zasiłek na pierwsze dziecko, wpisz nazwę Urzędu Skarbowego dla każdego członka rodziny.

W punkcie 5 podaj informacje dotyczące ewentualnej niepełnosprawności dziecka / dzieci.

Tylko dla ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko. W punkcie 6 wpisz, gdzie jesteś ubezpieczony (ZUS, KRUS etc.).

Tylko dla ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko. W punkcie 7 podaj informacje na temat płaconych alimentów oraz sytuacji finansowej, jeśli uległa zmianie (np. utrata pracy).

Część druga

Przeczytaj oświadczenie.

Podaj 26-cyfrowy numer rachunku bankowego oraz nazwę banku, jeżeli chcesz otrzymywać zasiłek tą drogą.

Wpisz nazwy załączników (dotyczy ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko).

Przeczytaj pouczenie.

Podpisz wniosek.

Potrzebne dokumenty

Starając się o zasiłek potrzebny jest jedynie wniosek.

Jeżeli starasz się o świadczenie także na pierwsze dziecko, dołącz zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego.

Jeżeli dziecko jest adoptowane, dołącz decyzję sądu rodzinnego.

W przypadku rolników należy przedstawić oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.

Gdzie składać wnioski

Wnioski można składać na kilka sposobów: osobiście w urzędzie gminy lub miasta, listownie lub online. Przeczytaj więcej na temat składania wniosków.

Zadaj pytanie
Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Jak wypełnić wniosek Rodzina 500+" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.