Przycisk akcji w Power Point

Zadaj pytanie
Ten poradnik nauczy Cię, jak dodać przyciski akcji do prezentacji PowerPoint. Dzięki przyciskom akcji możesz szybko poruszać się po slajdach prezentacji lub uruchomić konkretne działanie w prezentacji (uruchomić klip, program, makro etc.).

Jak dodać przycisk w Power Point

Otwórz program Power Point i otwórz prezentację. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie w obszarze Przyciski akcji kliknij kształt przycisku, który chcesz dodać:

Wybierz dowolne miejsce na slajdzie i kliknij, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy, aby narysować kształt przycisku. Zostanie otwarte okno Ustawienia akcji:

Możesz wybrać rodzaj działania, które ma zostać wykonane po kliknięciu myszą w przycisk. Na karcie Kliknięcie myszą masz do wyboru:

Hiperłącze do: użyj tej opcji, aby szybko uzyskać dostęp do kolejnego slajdu w tej samej prezentacji, strony internetowej, prezentacji lub innego pliku na komputerze.
Uruchom program: użyj w celu uruchomienia innego programu na komputerze.
Uruchom makro: opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy prezentacja zawiera makra.
Akcja obiektu: opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy prezentacja zawiera obiektu OLE (Object Linking and Embedding).

Aby dodać dźwięk, zaznacz pole wyboru Odtwórz dźwięk, a następnie wybierz dźwięk, który chcesz odtworzyć.

Możesz także określić rodzaj działania, które ma zostać wykonane po umieszczeniu na nim wskaźnika. Wtedy skorzystaj z opcji na karcie Wskazanie myszą.

Zatwierdź klikając OK.

Jak zmienić przyciska akcji w Power Point

Przyciski akcji są w pełni konfigurowalne. Można zmieniać ich kolor, rozmiar lub pozycję. Większość opcji dostosowywania można uzyskać, klikając prawym przyciskiem myszy na przycisku akcji:

Teraz możesz sprawdzić działanie przycisku odtwarzając prezentację. W tym celu na karcie Prezentacja wybierz Rozpocznij prezentację > Od bieżącego slajdu.

Jean-François Pillou

Jean-François Pillou - Founder of CCM
W zespole znany jako Jeff. Jean-François Pillou jest założycielem serwisu CommentCaMarche.net. Jeff pełni też rolę CEO w CCM Benchmark oraz Digital Director w Figaro Group.

Dowiedz się więcej o zespole CCM