Jak przywrócić ustawienia fabryczne w Windows Phone

Zadaj pytanie

Przywracanie ustawień fabrycznych w Windows Phone

Chcesz zrobić twardy reset, czyli innymi słowy, przywrócić ustawienia fabryczne w telefonie z systemem Windows Phone? Zadanie to jest bardzo proste do wykonania, musisz jednak pamiętać, że przywrócenie ustawień fabrycznych wymaże wszystkie treści i dane zapisane w Twoim telefonie. Dlatego też, jeśli chcesz, na przykład odzyskać kontakty z książki telefonicznej, warto zsynchronizować telefon z kontem Microsoft, przed przystąpieniem do operacji przywracania.

Po wykonaniu tych czynności, z poziomu ekranu startowego przejdź do Listy aplikacji, a następnie wybierz kolejno zakładki Ustawienia, Informacje i Zresetuj telefon. Na ekranie telefonu wyświetli się komunikat Zresetowanie telefonu spowoduje wymazanie całej zawartości osobistej, w tym aplikacji, gier, zdjęć, muzyki i filmów, oraz przywróci ustawienia fabryczne. Kontynuować?

Do wyboru masz oczywiście opcję Tak bądź Nie. Wybierz tę pierwszą i postępuj zgodnie z instrukcjami, które w konsekwencji pojawią się na ekranie.


Podczas procesu przywracania na ekranie telefonu może pojawić się ta ikonka:Wciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk Power i przycisk Głośności, aż do momentu, w którym telefon zawibruje. Po zdjęciu palca z klawiszy, proces przywracania ustawień fabrycznych zostanie zakończony.

Jak sprawdzić wersję systemu w Windows Phone
Windows Phone 8.1 - jak ustawić zdjęcie jako tło pulpitu