Jak zmienić język na platformie Steam

Zadaj pytanie

Aby zmienić język w usłudze Steam wystarczy wykonać parę prostych kroków.

W tym poradniku przedstawiamy dwa sposoby zmiany języka: z polskiego na obcy oraz z obcego (w tym wypadku angielskiego) na polski.

Jak zmienić język z polskiego na obcy w usłudze Steam

Po zalogowaniu się na swoje konto, w lewym górnym rogu ekranu wskaż menu Steam i wybierz opcję Ustawienia/Preferencje, a następnie wskaż zakładkę Interfejs:


Następnie w polu Wybierz język interfejsu Steam z rozwijanej listy wybierz język, w którym chcesz korzystać z platformy i kliknij OK:Aby zmiany zostały skutecznie wprowadzone, konieczne jest ponowne uruchomienie usługi. Kliknij zatem polecenie Zrestartuj:


Gotowe! Od tego momentu treść platformy będzie dostępna w wybranym przez Ciebie języku.

Jak zmienić język z angielskiego na polski na platformie Steam

Zaloguj się na swoje konto, w lewym górnym rogu ekranu wskaż menu Steam i zaznacz pole Settings. Teraz wybierz zakładkę Interface. W części Select the language you wish Steam to use z rozwijanej listy wybierz opcję Polish i kliknij OK.
Znowu konieczny będzie restart usługi. Po ponownym uruchomieniu platforma Steam będzie już dostępna w języku polskim.

Zdjęcie: © Steam.