F-Droid - jak wyświetlić pozwolenia, o które prosi aplikacja

Zadaj pytanie

F-Droid - jak wyświetlić pozwolenia, o które prosi aplikacjaWiększość aplikacji przeznaczonych na urządzenia z systemem Android, wymaga dostępu do określonych informacji, jak na przykład lista kontaktów, aby mogły prawidłowo funkcjonować. Jeśli pobierasz aplikacje z platformy F-Droid, masz możliwość sprawdzenia, o jakie elementy prosi dana aplikacja.


Otwórz aplikację F-Droid i wybierz Menu, a następnie opcję Preferences (Preferencje):

Teraz przejdź do opcji Display (Wyświetl) i zaznacz polecenie Show permissions (Pokaż listę pozwoleń):