WhatsApp Messenger - jak ustalić, kto może oglądać moje zdjęcie profilowe

Zadaj pytanie
Od Ciebie zależy, kto będzie widział Twoje zdjęcie profilowe w komunikatorze WhatsApp.

Aby samodzielnie określić, kto będzie widział Twoje zdjęcie profilowe w aplikacji WhatsApp, postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami.

WhatsApp Messenger - jak ustalić, kto może oglądać moje zdjęcie profilowe

Otwórz aplikację WhatsApp Messenger, otwórz Menu i przejdź do zakładki Settings (Ustawienia).

Następnie wybierz opcję Account (Informacje o koncie) oraz Privacy (Prywatność):Teraz dotknij zakładki Profile photo (Zdjęcie profilowe) i wybierz jedną z dostępnych opcji Everyone (Wszyscy), My contacts (Moje kontakty), Nobody (Nikt):


Gotowe!

Zdjęcie: © WhatsApp.

Jak zmienić status w aplikacji WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger - jak zmienić numer telefonu