Windows - brak dźwięku w programach

Brak dźwięku to dosyć częsty problem, z jakim możecie spotkać się przeprowadzeniu procesu formatowania. Aby proces zadziałał należy wykonać wszystkie kroki po kolei!

Sprawdzenie obecności kontroli dźwięku

Otwórz menedżer urządzeń. Kliknij na Start, prawe kliknięcie na Mój Komputer, wybierz Właściwości w otwartym menu.

Pojawi się okno, kliknij na Urządzenia później na Menedżer urządzeń.

W systemach operacyjnych Windows Vista/7 kliknij na niebieskie koło na dole po lewej stronie, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na Komputer, wybierz Właściwości, następnie kliknij na Menedżer urządzeń w lewym górnym rogu.

W Windows 8 przesuń kursor do prawego dolnego rogu, aby wyświetlić pasek Charms Bar i wybrać Ustawienia. Kliknij na Informacje o PC, następnie Menedżer urządzeń dostępny w lewym górnym rogu.

Pojawi się kolejne okno z listą.

W Windows XP znak zapytania i żółty wykrzyknik wskazują, że urządzenie jest źle zainstalowane. W systemach operacyjnych Vista/7 przed źle zainstalowanym urządzeniem pojawia się żółty trójkąt.

Jeśli nie pojawia się żaden żółty punkt ostrzegawczy, należy sprawdzić:

Podłączenie głośników (czy wtyczka jest prawidłowo włożona do zielonego portu komputera, światełka pokazują prawidłowe podłączenie do prądu).

Czy nie jest włączony tryb wyciszony dla systemu Windows (mały głośnik na pasku zadań).

Ustawienia zakładki dźwięk w Panelu sterowania (zawsze najlepiej jest sprawdzać wszystkie możliwości).

Jeśli kontroler dźwięku pojawia się jako Urządzenie High Definition Audio Device w zakładce Menedżer dźwięku, wideo i gier oznacza to, iż brakuje poprawnie rozpoznanego sterownika kontrolera audio.

Ważne: W niektórych zmodyfikowanych wersjach systemu Windows XP Ultimate, Windows LSD, Windows Gold, itd. poprawne zainstalowanie urządzenia audio (na przykład, urządzenie audio pojawia się jako właściwie zainstalowane, ale mimo to nie ma dźwięku) jest niemożliwe .

Sprawdź czy serwis Audio Windows włączył się automatycznie:

Przejdź do panelu Usługi przez jedną ze ścieżek dostępu:

Menu Start > Panel Sterowania > Wydajność i konserwacja > Narzędzia administracyjne > Usługi.

Menu Start > Wszystkie programy > Narzędzia administracyjne > Usługi.

W Vista/7, kliknij na niebieski okrąg na dole po lewej stronie, wpisz Uruchom w pasku Szukaj potem zatwierdź Enter. W oknie Uruchom, wpisz services.msc i zatwierdź Enter.

W Windowsie 8 (także w Vista/7), naciśnij na klawisz Windows + R w tym samym czasie, aby otworzyć okno Uruchom, wpisz services.msc i zatwierdź Enter.

W oknie Usługi sprawdź czy usługa Audio Windows włączyła się automatycznie. Jeśli nie, kliknij na nią prawym przyciskiem i włącz ją.

Reinstalacja kontrolerów audio

Jeżeli na ikonce urządzeń audio pojawi się żółty znak zapytania lub żółty trójkąt.

Może się zdarzyć, że sterownik dźwięku, który został automatycznie zaktualizowany przez Windows Update, nie jest kompatybilny ze sprzętem zainstalowanym w komputerze. Czasem można jednak powrócić do poprzedniej wersji sterownika. Wykonaj prawe kliknięcie na żółtym znaku zapytania lub na żółtym trójkącie i wyszukaj: "Powróć do poprzedniej wersji" w menu kontekstowym.

Jeśli Twój komputer został wyprodukowany przez konkretną markę (na przykład Acer, HP, Sony itp), poszukaj na stronie producenta sterownika do karty dźwięku. Szanse na powodzenie operacji są bardziej niż wysokie, chyba, że zmieniłeś system operacyjny z Windows 7 lub Windows Vista na Windows XP.

Strony najpopularniejszych producentów komputerów:

Acer

Asus

Dell

eMachines

Fujitsu Siemens

Hewlett Packard (HP) / Compaq

IBM

NEC

PackardBell

Samsung

Sony (Vaio dla komputerów)

Toshiba

Jeśli Twój komputer nie został wyprodukowany przez żadną znaną markę, wyszukiwanie należy przeprowadzić na stronie internetowej producenta płyty głównej.

Strony producentów płyt głównych:

Asus

ASRock

Gigabyte

MSI

Należy pamiętać, że obecnie praktycznie w większości komputerów karta dźwiękowa nie jest widoczna, ponieważ jest zintegrowana z płytą główną. Nie można tego sprawdzić fizycznie, chyba, że została ona dodana, aby uzyskać lepszą wydajność, albo dlatego, że poprzednia zintegrowana karta nie działała.

Jeśli posiadasz płytę CD zawierającą sterowniki, sprawdź i zainstaluj brakujące elementy.

Jeśli masz kopię partycji, możliwe, że zachowały się na niej również sterowniki.

Jeśli żółty znak zapytania lub żółty trójkąt nie wyświetlają się, a urządzenie audio nie pojawia się w Kontrolerze dźwięku, wideo i gier, być może urządzenie audio jest wyłączone w BIOS-ie płyty głównej.

Sterownik audio zainstalowany jest poprawnie, a mimo to nie ma dźwięku

Należy sprawdzić czy urządzenie audio wybrano w opcji Odtwarzanie dźwięku.

W XP: Otwierając opcję Ustawienia / Panel sterowania/ Dźwięki i Właściwości: Dźwięki i urządzenia audio, wybierz zakładkę Audio i upewnij się, że w polu Odtwarzanie dźwięku jest widoczne i zaznaczone jako urządzenie domyślne to, z którego chcesz korzystać (na przykład Realtek AC97audio).

W Vista/7/8: Wejdź w Panel sterowania, następnie w zakładkę Dźwięk i upewnij się, że Głośniki są wybrane jako urządzenie domyślne, powinno się przy nich pojawić zielone kółko z ptaszkiem / haczykiem / fajką.

Trojan Vilsel / Trojan Clicker

Ta infekcja może spowodować brak dźwięku. Abyś mógł uzyskać więcej informacji na ten temat, przeczytaj artykuł Jak usunąć Trojan Vilsel.

Ważne: Tę część naszego przewodnika zastosuj jedynie w przypadku, w którym zobaczysz alert Centrum Zabezpieczeń. Nie stosuj jej w żadnym innym wypadku.

Alternatywy

Pierwsza alternatywa:

Ściągnij odpowiednie sterowniki (na przykład ze strony ma-config).
Kliknij na Uruchom wykrywanie, zatwierdź ActiveX dla użytkowników Internet Explorer (mały żółty pasek pod paskiem adresu). Powinieneś zobaczyć stronę z urządzeniami PC.

Znajdź kartę dźwiękową i sprawdź czy i jakie sterowniki polecane są na stronie, następnie pobierz odpowiednie sterowniki na dysk twardy (Zapisując je w takim miejscu, by łatwo je później odnaleźć). Następnie poprzez podwójnie klikając na plik, zainstaluj je. Ustaw odpowiednie parametry dźwięku w Panelu sterowania.

Czasami, karta dźwiękowa jest połączona z płytą główną, w tym wypadku należy ściągnąć sterownik płyty głównej. Jeśli wybrany sterownik nie zadziała, możesz oczywiście wypróbować inne sterowniki , pamiętaj jednak, że instalowanie wielu sterowników na ślepo może doprowadzić do awarii systemu Windows i uniemożliwić instalację dobrego sterownika.

Druga alternatywa:

Pobierz, zainstaluj i włącz program AIDA 64 (mając na uwadze, że Everest Home podaje mniej informacji o karcie dźwiękowej i nie rozpoznaje nowych urządzeń), dzięki temu otrzymasz raport o zawartości urządzeń komputera.

Zdjęcie: © Tadas Sar - Unsplash

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Windows - brak dźwięku w programach " opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!