Optymalizacja pliku pamięci wirtualnej - defragmentacja

Plik wymiany systemu (zwany także pamięcią wirtualną) jest tymczasowo używany przez system operacyjny do przechowywania bloków danych, które zwykle znajdują się w RAM. Zwykle dzieje się tak, gdy masz się wyczerpać. Jeśli ten plik jest pofragmentowany, wydajność systemu jest poważnie obniżona i dlatego czasami przydatne jest zdefragmentowanie go. Nazywamy tę procedurę Optymalizacja pamięci wirtualnej systemu. W tym artykule wyjaśnimy, jak wykonać tę operację.

Windows odnosi się do pliku pagefile.sys, podczas gdy Linux odnosi się do pliku Swap lub Interchange. W tym artykule zobaczymy procedurę wykonywaną w systemie Windows.

Automatyczna defragmentacja

Aby wykonać automatyczną defragmentację, musisz wykonać następujące kroki:

* Najpierw musisz pobrać (bezpłatnie) program Defraggler.

* Po pobraniu uruchom program .

* Wybierz dysk twardy zawierający plik pagefile.sys. (zwykle w C :)

* Kliknij "Analizuj" .

* Kliknij "Lista plików”, a pojawi się lista z różnymi plikami.

* Szukamy pagefile.sys, jeśli się nie pojawi, to plik jest już zdefragmentowany i nie będziemy musieli nic robić.

* Jeśli jest na liście (stąd plik jest pofragmentowany), przejdź do "Konfiguracja" > "Defragmentacja przy starcie" > "Jeden raz".

* Program zapyta nas, czy chcesz zrestartować system. Kliknij Tak Ten proces może trochę potrwać.

Gotowe! mamy już zdefragmentowany plik wymiany.

Defragmentacja ręczna

Wyłącz pamięć wirtualną

Zacznijmy od wyłączenia pamięci wirtualnej:

* Start > Panel sterowania (widok klasyczny) > System.

* Vista: wybierz Zaawansowane ustawienia systemu.

* W innych wersjach systemu Windows: kliknij kartę Opcje zaawansowane.

* W sekcji Wydajność kliknij opcję Ustawienia, a następnie kliknij kartę Ustawienia zaawansowane.

* W sekcji Pamięć wirtualna kliknij Zmień.

Plik używany do pamięci wirtualnej (pagefile.sys) znajduje się zwykle w C .

* Zaznacz pole wyboru Bez pliku stronicowania i kliknij Zainstaluj.

* Zamknij wszystko i zrestartuj komputer w trybie awaryjnym (naciśnij sekwencyjnie F8 przy starcie systemu).

Upewnij się, że pamięć wirtualna jest wyłączona (powrót do opcji w panelu sterowania).

Defragmentuj dysk twardy w trybie awaryjnym

Defragmentuj dysk twardy (może być ich kilka) w trybie awaryjnym. Po defragmentacji dysków wracamy do ustawień pamięci wirtualnej, jak opisano powyżej.

Zarządzanie pamięcią wirtualną

Przypisanie rozmiaru pliku:

Zalecane 1,5-2 razy więcej pamięci RAM.
(np. dla 1 GB RAM: pamięć wirtualna od 1500 MB do 2000 MB).

Pamiętaj, że wszystko zależy od wymagań zasobów programów.

Im więcej masz pamięci RAM, tym mniej pamięci wirtualnej jest używane.

Jeśli więc masz 4 GB pamięci RAM, nie instaluj 8 GB pamięci wirtualnej!

Jeśli masz wiele dysków twardych, nie umieszczaj pliku na tym samym dysku, co instalacja systemu Windows i zawsze wybieraj najszybszy dysk. Uważaj, mówimy o różnych dyskach twardych, a nie o różnych partycjach tego samego dysku. W przypadku partycji pozostaw plik na partycji instalacyjnej systemu Windows. Jeśli nie, umieść go na głównym dysku twardym tak, jak przed uruchomieniem.

W opcjach pamięci wirtualnej wybierz dysk, na którym będzie znajdować się plik pamięci wirtualnej, a następnie kliknij opcję Rozmiar niestandardowy.

Ustaw ten sam rozmiar w MB dla „rozmiar początkowy” i "rozmiar maksymalny” (jest to ważne, aby zapobiec fragmentacji plików). Kliknij

Zainstaluj.

Zamknij wszystko i uruchom ponownie komputer.

Na koniec upewnij się, że pamięć wirtualna ma żądany rozmiar.

Gotowe!

Stworzy to wydajniejszy plik wymiany. Dane przechowywane w tej pamięci wirtualnej nie będą już rozłożone na całym dysku. Ponadto, jeśli utworzyłeś go na innym dysku twardym, praca zostanie podzielona na dyski.

Możliwe jest również wymuszenie opróżnienia pliku stronicowania za każdym razem, gdy komputer jest wyłączany.

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Optymalizacja pliku pamięci wirtualnej - defragmentacja" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!