Jak wyczyścić pamięć podręczną w iTunes Store?

Zadaj pytanie

Jak wyczyścić pamięć podręczną w iTunes Store?


iTunes Store automatycznie przechowuje informacje na temat stron internetowych, które odwiedzasz w tak zwanej pamięci podręcznej. Jeśli dane przechowywane w tym folderze ulegną uszkodzeniu, iTunes może działać wolno lub nieprawidłowo wyświetlając komunikat o błędzie.

Aby wyczyścić pamięć podręczną w iTunes Store, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  • W menu przejdź do zakładki Edycja, a następnie Preferencje.
  • Wybierz opcję Zaawansowane.
  • W sekcji Preferencje zaawansowane, obok polecenia Wyzeruj pamięć podręczną iTunes Store, kliknij Wyzeruj pamięć podręczną.