Jak zameldować się online

W Polsce panuje obowiązek meldunkowy, ale nie trzeba osobiście udać się do urzędu, aby załatwić tę sprawę. Od stycznia 2018 roku każdy obywatel może skorzystać z możliwości zameldowania się przez internet. Wystarczy posiadać profil zaufany ePUAP.

Z tej porady dowiesz się, jak złożyć wniosek o meldunek przez internet.

E-meldunek przez internet

Wejdź na stronę obywatel.gov.pl, gdzie wybieramy zakładkę Meldunek:


Teraz wybierz właściwą opcję. W naszym przykładzie będzie to Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące:


Teraz wybierz opcję Przez internet > Zamelduj się:


Teraz zaloguj się swoimi danymi do profilu zaufanego ePUAP.

Wskaż, o jaki meldunek chodzi: pobyt stały, pobyt czasowy, zameldowanie dziecka, pełnomocnictwo do zameldowania innej osoby. Zaznacz, kogo chcesz zameldować.

W zależności od tego, jaki rodzaj meldunku wybierzesz, potrzebujesz skanów różnych dokumentów.

Jeśli posiadasz tytuł prawny do lokalu, wystarczy przygotować odpis z księgi wieczystej.

Jeśli nie posiadasz praw do lokalu, przygotuj: oświadczenie właściciela mieszkania potwierdzające twój pobyt w lokalu oraz dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela.

Meldunek na pobyt stały jest bezpłatny, a na pobyt czasowy kosztuje 17 zł.

Zdjęcie: © Rashad Ashurov - Shutterstock.com.

Zadaj pytanie
Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Jak zameldować się online" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.