Jak otworzyć ostatnio otwarte okna w Chrome

Zadaj pytanie
Jeżeli korzystasz z kilku okien Chrome'a i zamykasz komputer, przy ponownym otwarciu przeglądarki Chrome, zostaną otwarte jedynie karty z ostatnio zamkniętego okna i to tylko wtedy, gdy używasz opcji Kontynuuj tam, gdzie skończyłem. Jak zatem otworzyć także kolejne okna Chrome'a, z których korzystaliśmy poprzednio?

Ostatnio używane okna w Chrome

Otwórz przeglądarkę Chrome. Jeżeli korzystasz z opcji Kontynuuj tam, gdzie skończyłem, otwarte zostanie jedynie ostatnio zamknięte okno.

Aby otworzyć kolejne z używanych przy ostatniej sesji okna, kliknij wielokropek w prawym górnym rogu > Historia. W Ostatnio zamknięte zobaczysz swoje okna z liczbą kart, które zawierały:


Jean-François Pillou

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net oraz dyrektora projektów internetowych Grupy Figaro. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.

Dowiedz się więcej o zespole CCM