Jak otworzyć ostatnio otwarte okna w Chrome

Zadaj pytanie
Jeżeli korzystasz z kilku okien Chrome'a i zamykasz komputer, przy ponownym otwarciu przeglądarki Chrome, zostaną otwarte jedynie karty z ostatnio zamkniętego okna i to tylko wtedy, gdy używasz opcji Kontynuuj tam, gdzie skończyłem. Jak zatem otworzyć także kolejne okna Chrome'a, z których korzystaliśmy poprzednio?

Ostatnio używane okna w Chrome

Otwórz przeglądarkę Chrome. Jeżeli korzystasz z opcji Kontynuuj tam, gdzie skończyłem, otwarte zostanie jedynie ostatnio zamknięte okno.


Aby otworzyć kolejne z używanych przy ostatniej sesji okna, kliknij wielokropek w prawym górnym rogu > Historia. W Ostatnio zamknięte zobaczysz swoje okna z liczbą kart, które zawierały:Jean-François Pillou

Jean-François Pillou - Founder of CCM
W zespole znany jako Jeff. Jean-François Pillou jest założycielem serwisu CommentCaMarche.net. Jeff pełni też rolę CEO w CCM Benchmark oraz Digital Director w Figaro Group.

Dowiedz się więcej o zespole CCM