Jak dodać administratora strony na Facebooku

Zadaj pytanie

Zarządzaniem stroną na Facebooku może się zajmować wiele. Facebook przewiduje różne role, a co za tym idzie różne uprawnienia dla każdej z osób. Najszerszymi uprawnieniami może się cieszyć Administrator. Strona może mieć więcej niż jednego Administratora, a każdy z nich posiada te same uprawnienia.

Dodawanie administratora strony na Facebooku

Przejdź do strony na Facebooku, dla której chcesz dodać nowego administratora. Kliknij Ustawienia > Role na stronie:


W sekcji Przypisz nową rolę na stronie wpisz imię i nazwisko osoby. Potem kliknij Redaktor, który jest domyślnie przyznawaną rolą i wybierz Administrator:

Teraz kliknij Dodaj.

W sekcji Istniejące role na stronie sprawdzisz wszystkie osoby, która mogą zarządzać Twoją stroną.