Facebook - Jak dodać administratora strony

Zarządzaniem stroną na Facebooku może się zajmować wiele. Facebook przewiduje różne role, a co za tym idzie różne uprawnienia dla każdej z osób. Najszerszymi uprawnieniami może się cieszyć Administrator. Strona może mieć więcej niż jednego Administratora, a każdy z nich posiada te same uprawnienia.

Dodawanie administratora strony na Facebooku

Przejdź do strony na Facebooku, dla której chcesz dodać nowego administratora. Kliknij Ustawienia > Role na stronie:


W sekcji Przypisz nową rolę na stronie wpisz imię i nazwisko osoby. Potem kliknij Redaktor, który jest domyślnie przyznawaną rolą i wybierz Administrator:

Teraz kliknij Dodaj.

W sekcji Istniejące role na stronie sprawdzisz wszystkie osoby, która mogą zarządzać Twoją stroną.

© Zdjęcie: Timothy Hales Bennett

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Jak dodać administratora strony na Facebooku" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!