Windows 10 Media Creation Tool

Wydawca:
Windows 10 Media Creation Tool
Windows 7 Windows 8 - polski

Windows 10 Media Creation Tool to narzędzie przeznaczone do tworzenia nośników z instalatorem systemu Windows 10. Narzędzie umożliwia pobranie z serwerów firmy Microsoft obrazu ISO z systemem Windows 10 i umieszczenie go na płycie DVD lub nośniku pamięci USB, który będzie można następnie użyć do przeprowadzenia instalacji systemu lub zaktualizowanie obecnej wersji Windowsa do dziesiątki.

Główne funkcjonalności

Pobieranie obrazu ISO: Aplikacja Windows 10 Media Creation Tool umożliwia pobranie obrazu systemu Windows 10 w formacie ISO, który następnie możemy nagrać na nośnik DVD lub zewnętrzną pamięć USB.

Tworzenie nośnika instalacyjnego z nowym systemem: Utworzony obraz ISO można użyć do przeprowadzenia czystej instalacji systemu lub zaktualizowanie obecnie zainstalowanego systemu (o ile to możliwe) do Windows 10.

Opcje pobierania obrazu: Na ekranu wyboru opcji pobieranego obrazu systemu Windows 10 możemy sami dopasować interesujące opcje. Do ustawienia jest między innymi język (polski, angielski i inne), wersja systemu (Home, Pro, N) oraz jego architektura (32 lub 64-bit).

Aktualizacja komputera: Dzięki narzędziu Windows 10 Media Creation Tool możemy dokonać bezpośrednio aktualizacji komputera z systemem Windows 7 lub Windows 8.1 do Windows 10. Wystarczy uruchomić aplikację, a następnie wybrać akcję nas interesującą - aktualizację systemu do Windows 10.

Wymagania systemowe

Rozmiar:17,3 MB

Zalety

Automatyczna aktualizacja systemu.

Obsługa nie jest skomplikowana.

Szybkość działania.

Wady

Konieczne jest połączenie z internetem.

Zobacz również
Inna nazwa: MediaCreationTool-.exe, MediaCreationTool.exe