Microsoft Zapisz jako PDF lub XPS

Wydawca:
Wersja:
12
Microsoft Zapisz jako PDF lub XPS
Windows XP Windows Vista - angielski

Microsoft Zapisz jako PDF lub XPS to oprogramowanie, które pozwala eksportować i zapisywać do formatu PDF i XPS w ośmiu programach pakietu Microsoft Office 2007. Są to: Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Visio 2007 i Word 2007.

Zobacz również
Inna nazwa: SaveAsPDFandXPS-2-12.exe, SaveAsPDFandXPS-2.exe