Twoja ocena
Microsoft Zapisz jako PDF lub XPS to oprogramowanie, które pozwala eksportować i zapisywać do formatu PDF i XPS w ośmiu programach pakietu Microsoft Office 2007. Są to: Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Visio 2007 i Word 2007.

Zobacz również

Inna nazwa: SaveAsPDFandXPS-2.exe, SaveAsPDFandXPS.exe
Ostatnia aktualizacja: 29 mar 2018 o 14:44.
Dodaj komentarz

Komentarz

Skomentuj post Anonimowy