GANTTProject

Wydawca:
Wersja:
2.8.11
GANTTProject
Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10 - angielski

Gantt Project to darmowe oprogramowanie, które ułatwia menadżerom zarządzanie projektami, dając czytelne narzędzia do zarządzania czasem i rozdzielania zadań. Aplikacja jest międzyplatformowym narzędziem, które wymaga podstawowej wiedzy o zarządzaniu projektami, jest proste i intuicyjne w obsłudze, przez co menadżerowie chętnie sięgają po nie w swojej pracy.


Aplikacja Gantt Project pozwala określić kompetencje wymagane do zrealizowania konkretnego projektu informatycznego, czyli sprawdzenie, jakie zasoby ludzkie są niezbędne, by projekt zakończył się sukcesem. Jako narzędzie analizy oprogramowanie pozwoli zatem na podjęcie decyzji o ewentualnym zatrudnieniu dodatkowych osób. Program zarządza zadaniami, tak aby były zaplanowane w określonej kolejności i chronologii. Śledzi realizację zadań za pomocą wykresu Gantta, podkreślając zadania i daty ukończenia tych ostatnich. Umożliwia także ocenę kosztu projektu na podstawie wcześniej ustalonych elementów. Ten element oprogramowania pozwala więc ustalić przepływ gotówki firmie i zdecydować o ewentualnym pozyskaniu dodatkowych funduszy.

Zobacz również