Dzienniczek Ucznia v3

Wydawca:
Dzienniczek Ucznia v3
Android - polski

Dzienniczek Ucznia v3 to aplikacja niezbędna dla uczniów i studentów. Pomaga zorganizować zajęcia, pamiętać o sprawdzianach i nieobecnościach do usprawiedliwienia. Na pewno przyda się na każdym szczeblu edukacji.

Główne funkcje

Plan lekcji: Jedna z podstawowych i bardzo potrzebnych funkcji. Wszystkie zajęcia widoczne w przejrzystym ujęciu tygodniowego planu wraz z godzinami zajęć. Plan lekcji może także być widoczny jako widget, dzięki czemu nie trzeba każdorazowo otwierać aplikacji, by sprawdzić, co jeszcze danego dnia przed nami lub co spakować na jutro do szkoły czy na uczelnię.

Oceny i przedmioty: Dla każdego przedmiotu można utworzyć osobną kartę w zakładce Przedmioty. Na zbiorczym podglądzie zobaczymy nazwę przedmiotu, imię i nazwisko prowadzącego zajęcia a także średnią z ocen. Po kliknięciu w przedmiot wyświetlą się wszystkie szczegóły, np. wyniki ze sprawdzianów, nadchodzące klasówki, zadania do wykonania etc. W aplikacji można wyliczyć zarówno średnią arytmetyczną z ocen, jak i średnią ważoną.

Przypomnienia: Aplikacja przypomni zarówno o nadchodzącym sprawdzianie, jak i zadaniu domowym. Ponadto można ustawić alerty dla zbliżających się egzaminów. Wszystkie te przypomnienia są widoczne w osobnych zakładkach aplikacji.

Wymaganie systemowe

System operacyjny: Android w wersji 4.1 i nowszy.

Rozmiar: zależny od urządzenia.

Plusy

Ulepszona wersja aplikacji.

Widget z planem lekcji.

Średnia arytmetyczna i ważona dla każdego z przedmiotów.

Przypomnienia o sprawdzianach i zadaniach domowych.

Monitorowanie nieobecności.

Miejsce na notatki.

Aplikacja jest darmowa.