Word Viewer

Wydawca:
Wersja:
2007
Word Viewer
Windows XP Windows Vista Windows 2000 Windows 7 - polski

Word Viewer jest programem służącym do wyświetlania, kopiowania i drukowania dokumentów oryginalnie utworzonych w programie Microsoft Word, nawet jeżeli dany użytkownik nie posiada tegoż programu zainstalowanego na komputerze.

Funkcje

Wyświetlanie: program wyposażony jest w funkcję powiększenia (zoom) co pozwala na zwiększenie i zmniejszenie rozmiaru wyświetlanego dokumentu. Warto również wiedzieć, że dokument wyświetlony za pomocą programu Word Viewer zachowuje źródłowy format i wszystkie graficzne opcje uprzednio wprowadzone przez autora dokumentu.

Zachowanie formatowania źródłowego: program Word Viewer jest w stanie rozpoznać i odtworzyć większość formatów dostępnych dla tekstu. Jako przykład możemy podać dokumenty o rozszerzeniu .docx, w których aktywowane są makra, ale również dokumenty w formatach .txt, .htm oraz .wps.

Wyświetlanie jako jedyna opcja: ponieważ Word Viewer służy jedynie do wyświetlania dokumentów nie daje on możliwości edycji, zapisu dokumentów ani też ich tworzenia.

Funkcja optymizacji: aby program Word Viewer mógł obsługiwać również takie formaty jak Excel, Word, PowerPoint 2007 jak również wszystkie późniejsze wersje programu Word, konieczna jest instalacja Pakietu zgodności, który możesz pobrać na oficjalnej stronie firmy Microsoft.

Zalety

Program jest dostępny bezpłatnie.