Formaty i rozszerzenia plików


Ważne: Poniższa lista nie jest w 100% kompletna, a niektóre rozszerzenia mogą mieć różne funkcje. Jeśli chodzi z kolei o programy proponowane do otwarcia i użycia tych plików, oczywiście nie są one jedynymi, którymi można się w tym celu posłużyć.

Rozszerzenie Opis Odpowiedni program
3ds Pliki Studio 4 3d Autodesk Studio 3d max począwszy od wersji 3
ace Pliki o rozszerzeniu .ace są plikami skompresowanymi. Należy użyć programu dekompresującego, aby móc je odczytać Programy do dekompresji
aif Pliki o rozszerzeniu .aif, .aiff, .aifc są plikami audio i mogą być odtworzone za pomocą odtwarzacza multimediów Odtwarzacz multimediów
aiff Pliki o rozszerzeniu .aif, .aiff, .aifc są plikami audio i mogą być odtworzone za pomocą odtwarzacza multimediów Odtwarzacz multimediów
aifc Pliki o rozszerzeniu .aif, .aiff, .aifc są plikami audio i mogą być odtworzone za pomocą odtwarzacza multimediów Odtwarzacz multimediów
ani Pliki o rozszerzeniu .ani są animowanymi kursorami i mogą być używane jako kursory w myszkach
arc Pliki o rozszerzeniu .arc są skompresowanymi plikami. Aby je stworzyć lub zdekompresować, należy użyć odpowiednich programów Programy do dekompresji
arj

Pliki o rozszerzeniu .arj są skompresowanymi plikami i wymagają użycia programu do dekompresji jak na przykład arj.exe

Składnia do wpisania w wierszu poleceń w przypadku plików do dekompresji jest następująca: arj x nazwa_pliku_do_dekompresji.arj target -va -r. Atrybut -va oznacza, że archiwa o różnej objętości będą procesowane automatycznie. Atrybut -r wyznacza, że struktura drzewa będzie odtworzona

Składnia dla kompresji pliku z ARJ to: arj nazwa_archiwum.arj nazwa_pliku_do_dekompresji -va -r

quickzip, WinArj
asp Microsoft Active Server Pages. Są to dynamiczne strony internetowe tworzone na poziomie serwera. Przeglądarka internetowa dla klienta, Serwer sieci web (Microsoft IIS) do ich interpretacji
avi Klipy wideo mogą być odtwarzane za pomocą odtwarzacza multimediów Odtwarzacze multimediów
bak Plik back-up jest kopią pliku stworzoną przez program w celu zachowania bezpieczeństwa. Ten typ pliku nie jest niezbędny i może być usunięty, jednak z naszej strony zalecamy zachowanie go
bmp Obraz w formacie Bitmap. Może być odtworzony w praktycznie każdym programie graficznym
bat Plik Batch są to pliki tekstowe zawierające ciąg komend MS-DOS wykonywanych jedna po drugiej.
Następny plik batch znajdzie się na dysku "c:/" oraz zedytuje plik "config.sys".

c:
cd \
edit config.sys

Edytor tekstu
bin Plik zawierający informacje w binarnym języku kodowania
Program CDR-WIN oraz niektóre programy do nagrywania płyt CD używają tego rozszerzenia do płyt CD zawierających obrazy
c Plik źródłowy języka C zawiera program z możliwymi do odczytania znakami, pliki te są skompilowane w takim porządku, w jakim będą uruchamiane Text editor
cab Pliki o rozszerzeniu .cab są skompresowanymi plikami. Jest to format do kompresowania aplikacji używany przez firmę Microsoft. Pliki mogą być dekompresowane za pomocą najnowszych aplikacji do dekompresji lub za pomocą CabView, który wchodzi w skład pakietu Tweak UI CabView
cda Pliki Audio-CD Odtwarzacz multimediów z funkcją CD
cdf
cdr Rysunek Corel Draw
cfm Pliki ColdFusion należą do dynamicznych stron internetowych
cgi Common Gateway Interface Script
cgm Grafiki wektorowe
chk Klaster odzyskany za pomocą scandisk (lub chkdsk w DOS)
class Aplet Java
com Plik wykonywalny. Uwaga: to rozszerzenie może zawierać wirusy!
cpe Strona tytułowa faksu
cpl Moduł panelu sterowania, musi znajdować się na [c:\windows\system "c:\windows\system"] aby był widoczny w panelu sterowania
cpp Plik źródłowy w C++ Notatnik, edit.exe
css Arkusze stylów
cue Plik CDR-WIN obraz CDR-Win
cur Kursor myszy
dat user.dat oraz system.dat są niezbędnymi plikami znajdującymi się w rejestrze
dvit Independent DeVice; format skompilowanego pliku tekstowego dvi viewer
dbf DBF - Baza danych File/Query Database dBase III+, MonTableur, Clarisworks, Paradox5, FoxPro Database, Psion, Aston-Tate, dBASE, dBFast, DataBoss
dib Obraz Bitmap
divx Pusty plik skompresowany w divx Odtwarzacz wideo + odpowiednie kodeki
diz Plik zawierający informacje w formie tekstowej
dll Plik systemowy
doc Dokument tekstowy (Microsoft Word lub Wordpad) Microsoft Word, OpenOffice
dos Plik systemu MS-DOS
dot Szablon dokumentu Word Microsoft Word
drv Sterownik
drw Micrografx Draw lub Designer
dwg Plik AutoCAD Autodesk AutoCAD
dxf Plik AutoCAD Autodesk w formacie "Autodesk Drawing Interchange"
ecd Plik Easy CD Easy CD
eps Obraz PostScript (Encapsulated PostScript)
eqn Równanie WordPerfect
exe Plik wykonywalny. Uwaga: to rozszerzenie może zawierać wirusy!
fif Obrazy fraktalne
flc Animacja Autodesk Animator
fli Animacja Autodesk Animator
fon Rodzaj czcionki
for Plik źródłowy FORTRAN
fot Czcionka True Type
gif Obraz w formacie Graphic Interchange
grp Grupy aplikacji Windows
gz Pliki skompresowane za pomocą Gzip winzip, quick zip
h Plik nagłówkowy pliku .C
hlp Plik pomocy
htm Internetowy odsyłacz hipertekstowy
html Internetowy odsyłacz hipertekstowy
icc Profil kolorymetryczny sterowany przez system zarządzania kolorem
ico Ikona
icm Profil kolorymetryczny sterowany przez system zarządzania kolorem
idf Plik muzyczny w formacie MIDI
iff Obraz Deluxe Paint
iges Obraz w formacie Initial Graphics Exchange Specification
ilbm Obraz
inf Plik informacyjny (szczególnie do opisu sprzętu)
ini Plik konfiguracyjny
jar Plik zawierający Java. Plik rozmieszczający na serwerze aplikacyjnym.
jav Plik źródłowy Java
java Plik źródłowy Java
jpeg Obraz w formacie JPEG
jpg Obraz w formacie JPEG
lha Skompresowany plik
lbm Obraz Deluxe Paint
lib Biblioteka danych dla języków programowania
lnk Skrót do dokumentu
log Dziennik zdarzeń
lzh Skompresowany plik Winzip
m Źródło Matlab Matlab
m3u Muzyka Winamp
max Plik 3D
mid Plik audio w formacie MIDI Winamp
mkv Plik Matroska Video. Może być odtwarzany w odtwarzaczu wideo po instalacji odpowiednich kodeków Matroska.org
mod Plik audio (moduł) Winamp
mov Plik QuickTime Movie Apple QuickTime
mp2 Plik Mpeg audio Winamp
mp3 Plik MP3 audio (MPEG-1 Layer 3) Winamp
mpg MPEG film wideo (Motion Pictures Expert group)
msi Pakiet Microsoft Installer Microsoft Installer (Windows 9x), Microsoft Installer (Windows NT)
n64 ROM dla Nintendo 64
nfo Plik informacyjny
nrg Plik obrazu CD (obraz ISO) Nero Burning ROM
ocx Spersonalizowana kontrola OLE
old Back-up (Kopia bezpieczeństwa, na ogół może być usunięta)
p Plik źródłowy Pascal
pcd Obraz Kodak PhotoCD
pct Obraz Macintosh PICT
pcx Obraz Bitmap
pdf Plik Adobe Acrobat Adobe Acrobat Reader
php PHP Hypertext Processor wersja 4 (PHP4). Są to dynamiczne strony internetowe generowane na serwerze Każda przeglądarka internetowa lub serwer web, które współpracują z PHP
php3 PHP Hypertext Processor. Są to dynamiczne strony internetowe generowane na serwerze Każda przeglądarka internetowa lub serwer web, które współpracują z PHP
pic Obraz Macintosh PICT
pif Konfiguracja pliku DOS dla aplikacji systemu Windows 3.1 95 98. Uwaga: to rozszerzenie może zawierać wirusy!
pl Plik źródłowy Perl
pls Playlist Winamp
png Obraz PNG (Portable Network Graphics)
ppj Plik projektu Adobe Premiere
pps Plik PowerPoint Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint Viewer
ppt Plik PowerPoint Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint Viewer
prj Projekt 3D Studio Autodesk lub Turbo C 3D Studio
ps Plik w formacie PostScript GhostScript Viewer
psd Obraz Adobe Photoshop Adobe Photoshop
psp Obraz Paint Shop Pro
pub Plik Microsoft Publisher Microsoft Publisher
pwl Lista haseł
qt Plik QuickTime QuickTime
ra Plik w formacie Real Audio Real Audio
ram Plik w formacie Real Audio RealAudio
rar Skompresowany plik rar.exe, unrar.exe, WinRAR
reg Plik danych w rejestrze (aby zainstalować go w systemie Windows 95 należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję instaluj)
rtf Rich Text Format
scr Wygaszacz ekranu Uwaga: to rozszerzenie jest w rzeczywistości plikiem wykonywalnym i może zawierać wirusy!
snd Plik audio Winamp
sql język SQL
sys Plik systemowy
swf Plik multimedialny Macromedia Shockwave Flash Przeglądarka wyposażona we wtyczkę Flash
swp plik SWAP (symuluje istnienie pamięci na dysku podczas gdy na tym nie ma zbyt wiele RAM-u)
tar Plik skompresowany untar.exe, polecenie UNIX tar
tga Obraz Targa
tgz Plik Tar skompresowany przy użyciu Gzip
theme Plik motywu dla Microsoft Plus! lub dla Microsoft XP
tif Obraz
tiff Obraz
tmp Plik tymczasowy
torrent Plik BitTorrent Klient BitTorrent
ttf Czcionka True Type
txt Dokument tekstowy
url Skrót internetowy
uu Plik ASCII kodowany za pomocą UUENCODE
uue ASCII kodowany za pomocą UUENCODE
vbs Plik VBScript. Uwaga: to rozszerzenie może zawierać wirusy!
vivo Skompresowane wideo
voc Plik audio SoudForge
vtc Plik zawierający preferencje dla pliku audio. <a href="http://carrot.prohosting.com">Virtual Turn Tables</a>
vue Animacja 3D Studio
vxd 32-bitowy sterownik w trybie chronionym
wav Plik audio Winamp
wiz Asystent Wizard
wmf Obraz wektorowy (Windows Metalife)
wmv Wideo Windows Media, plik wideo o wysokiej rozdzielczości Media Player Classic, Windows Media Player, VLC itd
wpg Obraz
wri Plik tekstowy Write
xi Plik xi (Instrument file)
xls Plik Microsoft Excel Microsoft Excel
xm Plik muzyczny
xmi Format importu plików modelujących UML
zip Skompresowany plik gzip.exe, pkunzip.exe,pkzip.exe, Winzip, PowerArchiver, 7Zip, itd.
zoo Skompresowany plik

Zdjęcie: © Studio DI - Shutterstock.com

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Formaty i rozszerzenia plików" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!