Jak połączyć dwa pliki PDF

Listopad 2016


Jak połączyć pliki PDF w jeden

Aby połączyć kilka plików PDF w jeden dokument, należy skorzystać z bezpłatnego programu PDF Creator. Używanie tego programu przypomina wysyłanie dokumentów do drukarki.

Jak używać programu?

Otwórz wszystkie pliki, które mają zostać ze sobą połączone. Następnie, w pierwszym z plików wybierz Plik/Drukuj, wybierz program PDF Creator w miejscu, gdzie wybiera się drukarkę i rozpocznij drukowanie. PDF Creator wyświetli okno systemowe, w którym należy nacisnąć przycisk Czekaj - Zbierz.

Następnie, otwórz kolejny plik, wybierz Plik/Drukuj a potem rób dokładnie to samo, co przy pierwszym pliku. W oknie Monitor drukowania wyświetla się lista wszystkich plików, które zostaną połączone w jeden. Kiedy zakończysz zbieranie plików wybierz Dokument/Zbierz wszystkie.


Zobacz również :
Ten dokument zatytułowany «  Jak połączyć dwa pliki PDF  » opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiowaći modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencjęi wymienionych w niniejszym tekście.