Informacje o prawach autorskich

Grudzień 2016

Nota prawna
Licencja Creative Commons

Serwis CCM działa na podstawie licencji Creative Commons License V3.0
Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - ShareAlike 3.0 France


Licencja zezwala na:

  • kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie treści,
  • tworzenie dzieł pochodnych.


Na następujących warunkach:

by

Uznanie autorstwa: należy odpowiednio oznaczyć autorstwo tworu przez podanie autora i umieszczenie linku do strony CCM.

nc-eu


Użycie niekomercyjne. Nie wolno używać tego tworu do celów komercyjnych.

sa


Share-Alike. Jeśli zmieniasz, przekształcasz dzieło lub budujesz własne na jego podstawie, musisz udostępniać własny wytwór na ten samej lub zbliżonej licencji co dzieło pierwotne,
  • Przed ponownym użyciem tworu i jego rozpowszechnianiem, należy wyjaśnić innym użytkownikom zasady licencji, na której udostępniany jest twór.
  • Którykolwiek z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.Prawo dozwolonego użytku ani inne prawa użytkowników w żaden sposób nie zostały naruszone powyższymi ustaleniami.


To jest streszczenie i podsumowanie Tekstu prawnego (pełen tekst licencji).Ponadto, serwis CCM nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania i wdrażania informacji, które udostępnia swoim użytkownikom.


Zobacz również :

Ecrire un programme en assembleur
Ecrire un programme en assembleur
Ten dokument zatytułowany «  Informacje o prawach autorskich  » opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiowaći modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencjęi wymienionych w niniejszym tekście.