Wyświetlanie XML na stronie PHP

Rozwiązany/Zamknięty
Mario21 - 6 gru 2018 o 22:54
yarekes Posty 10 Data rejestracji niedziela 25 listopad 2018 Status Użytkownik Ostatnio zalogowany środa 12 grudzień 2018 - 6 gru 2018 o 23:07
<ServerStats>
<Name>Unknown</Name>
<ModuleName>Mercenaries</ModuleName>
<MultiplayerVersionNo>1157</MultiplayerVersionNo>
<ModuleVersionNo>1044</ModuleVersionNo>
<MapID>507</MapID>
<MapName>The Arena</MapName>
<MapTypeID>42</MapTypeID>
<MapTypeName>Battle</MapTypeName>
<NumberOfActivePlayers>0</NumberOfActivePlayers>
<MaxNumberOfPlayers>64</MaxNumberOfPlayers>
<HasPassword>Yes</HasPassword>
<IsDedicated>Yes</IsDedicated>
<HasSteamAntiCheat>No</HasSteamAntiCheat>
<ModuleSetting0>19</ModuleSetting0>
<ModuleSetting1>20</ModuleSetting1>
<ModuleSetting2>0</ModuleSetting2>
<ModuleSetting3>0</ModuleSetting3>
<ModuleSetting4>1</ModuleSetting4>
<ModuleSetting5>1</ModuleSetting5>
<ModuleSetting6>0</ModuleSetting6>
<ModuleSetting7>100</ModuleSetting7>
<ModuleSetting8>0</ModuleSetting8>
<ModuleSetting9>1</ModuleSetting9>
<ModuleSetting10>2</ModuleSetting10>
<ModuleSetting11>120</ModuleSetting11>
<ModuleSetting12>180</ModuleSetting12>
<ModuleSetting13>1</ModuleSetting13>
<ModuleSetting14>15</ModuleSetting14>
<ModuleSetting15>5</ModuleSetting15>
<ModuleSetting16>100</ModuleSetting16>
<ModuleSetting17>100</ModuleSetting17>
<ModuleSetting18>100</ModuleSetting18>
</ServerStats>


Powiedzcie mi dokładnie jak to wyświetlić na stronie html przy użyciu php.

1 odpowiedzi

yarekes Posty 10 Data rejestracji niedziela 25 listopad 2018 Status Użytkownik Ostatnio zalogowany środa 12 grudzień 2018 43
Zmodyfikowany dnia 6 gru 2018 o 23:09
<?php

$xml = simplexml_load_file("costam.xml");
$json = json_encode($xml);
$array = json_decode($json, true);

foreach($array as $value)
{
echo "<br>" . $value;
}


?>


Jeśli zawartość XML ma być jedynym elementem na stronie (jakby otworzyć plik XML w przeglądarce), można to zrobić również w ten sposób:

<?php
$str = <<<'EOT'
<ServerStats>
<Name>Unknown</Name>
<ModuleName>Mercenaries</ModuleName>
<MultiplayerVersionNo>1157</MultiplayerVersionNo>
<ModuleVersionNo>1044</ModuleVersionNo>
<MapID>507</MapID>
<!-- itd. -->
</ServerStats>
EOT;

header('Content-type: text/xml');
echo $str;
9
Dołącz do nas!