Dobre wyrażenie regularne, żeby wykryć URL w PHP?

Rozwiązany/Zamknięty
Niuch - 15 cze 2014 o 20:23
 Magik - 16 cze 2014 o 10:10
Witam, jak to zrobić?

1 odpowiedzi

/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i


tadam!
0
Dołącz do nas!