Wyszukiwane za pomocą obrazu w Google

Zadaj pytanie
Jeżeli natrafisz na znany obraz lub zdjęcie, o którym chcesz się więcej dowiedzieć, możesz do tego wykorzystać opcję wyszukiwania obrazem dostępną w Google Grafika.

Wyszukiwanie obrazu w Google

Otwórz stronę Google.pl i kliknij w prawym górnym rogu Grafika. Na pasku wyszukiwania kliknij ikonę aparatu:Jeżeli chcesz wykorzystać w wyszukiwaniu zdjęcie ze strony internetowej, wklej link do obrazu w polu wyszukiwania:Możesz także wgrać zdjęcie z dysku Twojego komputera klikając zakładkę Prześlij obraz > Wybierz plik:Google zidentyfikuje Twoje zdjęcie i przedstawi Ci informacje na jego temat.

Jean-François Pillou

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net oraz dyrektora projektów internetowych Grupy Figaro. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.

Dowiedz się więcej o zespole CCM

Zobacz również