Jak uruchomić system Windows w trybie awaryjnym

W tym artykule wyjaśnimy, jak uruchomić tryb awaryjny w systemie operacyjnym Windows oraz w jakich przypadkach należy wykonać tę czynność.

Jak i po co uruchamiać komputer w trybie awaryjnym

Tryb awaryjny to tryb diagnostyczny systemu Windows. Po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym, ładowane są jedynie niektóre elementy potrzebne do uruchomienia systemu operacyjnego.

W trybie awaryjnym niedostępne są niektóre funkcje, nie można na przykład korzystać z Internetu.

W trybie awaryjnym wygląd programu i pulpitu Windows jest nieco inny, co jest związane z faktem, iż uruchamiany jest wtedy podstawowy sterownik wideo o niższej rozdzielczości.

Z tego samego powodu również ikony pulpitu mogą znajdować się w innym niż wcześniej miejscu.

Powodów do uruchomienia systemu awaryjnego może być wiele, poniżej przytaczamy jedynie te, które występują najczęściej.

W przypadku niektórych (aczkolwiek licznych) plików, w szczególności plików malware, niemożliwe jest ich usunięcie, ponieważ są one uruchomione. Próbując zatem je usunąć w normalnym trybie, najczęściej otrzymamy komunikat o błędzie, informujący nas, że plik jest używany przez inną osobę lub aplikację.

Po uruchomieniu w trybie awaryjnym natomiast, jak już wcześniej wspomnieliśmy, ładowane są tylko niezbędne pliki, dzięki czemu bez problemu możemy usunąć interesujące nas pliki, gdyż nie są one aktywne i komunikat o błędzie nie powinien się pojawić.

Jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym w systemach Windows 7, Vista oraz XP

Możesz posłużyć się tą metodą (przy użyciu klawisza F8) jedynie w przypadku, gdy masz zainstalowany na komputerze tylko jeden system operacyjny (Windows 7, Vista i XP).

Uruchom ponownie komputer. Komputer uruchamia przetwarzanie instrukcji znanych jako Basic Input / Output System. Sposób wyświetlania zależy od producenta BIOS. Niektóre komputery wyświetlają pasek postępu właściwy dla BIOS-u, a inne mogą nie wskazywać na toczenie się procesu.

Pod koniec ładowania BIOS-u, naciśnij klawisz F8 na klawiaturze (lub F5 jeśli F8 nie działa). Postępuj tak dopóki nie pojawi się menu zaawansowanych opcji systemu Windows. Jeśli zaczniesz naciskać przycisk F8 zbyt wcześnie, niektóre komputery mogą wyświetlić komunikat "błąd klawiatury". Aby rozwiązać ten problem, po prostu uruchom ponownie komputer i spróbuj raz jeszcze.

Za pomocą strzałek, wybierz Tryb awaryjny w menu i naciśnij Enter.

Jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym w systemie Windows 8 / 8.1

Jeśli pracujesz na systemie operacyjnym Windows 8 lub 8.1, przeczytaj artykuł Jak uruchomić tryb awaryjny w systemie Windows 8 / 8.1.

Jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym z wykorzystaniem narzędzia konfiguracji systemu

Ostrzeżenie: nie stosuj tej metody, jeśli komputer jest zainfekowany! Nie ma tu znaczenia rodzaj infekcji, ponieważ ewentualnym skutkiem, jaki może spowodować tego typu operacja, będzie błędne koło polegające na ciągłym restarcie komputera.

Używać ze szczególną ostrożnością!

W systemie Windows Vista oraz Windows 7

Zamknij wszystkie otwarte programy.

Naciśnij na oba przyciski Windows + R, a pojawi się okno dialogowe Uruchom.

Wpisz komendę msconfig naciśnij na OK.

Pojawi się narzędzie konfiguracji systemu. Wejdź do menu Start. Wybierz opcję Bezpieczny rozruch. Upewnij się, że pole Minimalny jest zaznaczone i kliknij OK.

Pojawi się komunikat o ponownym uruchomieniu komputera. Kliknij na Uruchom ponownie. Komputer uruchamia się w trybie awaryjnym, co może potrwać kilka minut.

Przeprowadź procedurę, dla której uruchomiłeś tryb awaryjny.

Po zakończeniu rozwiązywania problemów w trybie awaryjnym powtórz kroki 1-5, jednak w punkcie 4, odznacz pole Bezpieczny start.

Zamknij wszystkie programy i uruchom ponownie komputer w normalny sposób.

W systemie Windows XP

Zamknij wszystkie otwarte programy.

Kliknij na Start, potem kliknij na polecenie Uruchom (lub na klawisze Windows + R), a pojawi się okno dialogowe Uruchom.

Wpisz polecenie msconfig naciśnij na OK.

Pojawi się narzędzie konfiguracji systemu. Patrz zakładka BOOT.INI. Wybierz opcję /SAFEBOOT,a następnie kliknij na OK.

Pojawi się komunikat o ponownym uruchomieniu komputera. Kliknij na Uruchom ponownie. Komputer uruchomi się w trybie awaryjnym, co może to zająć kilka minut.

Przeprowadź procedurę, dla której uruchomiłeś tryb awaryjny.

Po zakończeniu rozwiązywania problemów w trybie awaryjnym powtórz kroki 1-5, jednak w punkcie 4 odznacz /SAFEBOOT.

Zamknij wszystkie programy i uruchom ponownie komputer w normalnym trybie.

Jak uruchomić tryb awaryjny z obsługą sieci

Aktywacja obsługi sieci w trybie awaryjnym pozwala rozwiązać problemy sieciowe (na przykład trudności w tworzeniu podziału).
Możesz też użyć zarówno pierwszej metody opisanej w tym artykule, używając klawisza F8, jak i drugiej, z wykorzystaniem narzędzia konfiguracji systemu. W drugim przypadku wystarczy zaznaczyć poza SAFEBOOT pole Network znajdujące się tuż poniżej.

Przeczytaj również

Jak uruchomić tryb awaryjny bez klawisza F8

Zdjęcie: © Panos Sakalakis - Unsplash.com

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Zobacz również
Ten dokument zatytułowany "Jak uruchomić system Windows w trybie awaryjnym" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!