Jak wykonać kopię zapasową iPhone'a

Aby Twoje zdjęcia, filmy, notatki i inne dokumenty oraz pliki były niezawodnie chronione i przechowywane przez wiele lat, ważne jest tworzenie ich kopii zapasowych. Jeśli chcesz wykonać kopię zapasową swojego iPhone'a, istnieje kilka sposobów bezpiecznego i szybkiego tworzenia kopii zapasowych na komputerze Mac, PC, iCloud lub iTunes. W tym artykule podajemy szczegółowe instrukcje tworzenia kopii zapasowej telefonu iPhone.

Jak wykonać kopię zapasową iPhone'a na iCloud

Najprostszym i najczęstszym sposobem tworzenia kopii zapasowej telefonu iPhone jest korzystanie z iCloud. Aby to zrobić, otwórz menu ustawień i kliknij swoje imię u góry. Następnie przejdź do iCloud > iCloud Backup i włącz go.

iPhone automatycznie utworzy kopię zapasową danych na iCloud, gdy urządzenie zostanie podłączone, zablokowane i połączone z Wi-Fi. Aby utworzyć ręczną kopię zapasową, po prostu kliknij Utwórz kopię zapasową teraz (Back up nów).

Aby wyświetlić swoje kopie zapasowe, przejdź do Ustawienia > „Twoje imię” > iCloud > Zarządzaj pamięcią (Manage Storage) > Kopie zapasowe (Backups). Aby usunąć kopię zapasową, kliknij na nią i wybierz Usuń kopię zapasową (Delete Backup).

Jak wykonać kopię zapasową iPhone'a na Macu

Aby utworzyć kopię zapasową iPhone'a na Macu:
1. Podłącz iPhone'a do komputera Mac za pomocą kabla USB.
2. Przejdź do Finder i wybierz swojego iPhone'a.
3. W Finderze kliknij Ogólne (General) i wybierz Utwórz kopię zapasową wszystkich danych z iPhone'a na tym Macu (Back up all of the data on your iPhone to this Mac).
4. Następnie możesz zaszyfrować dane kopii zapasowej i zabezpieczyć je hasłem. Aby to zrobić, kliknij Zaszyfruj lokalną kopię zapasową (Encrypt local backup). Na koniec kliknij Utwórz kopię zapasową teraz (Back Up Now) i gotowe!

Uwaga: macOS 10.15 lub nowszy jest wymagany do korzystania z Findera do tworzenia kopii zapasowej komputera. W przeciwnym razie możesz wykonać kopię zapasową iPhone'a na komputerze za pomocą iTunes.

Jak wykonać kopię zapasową iPhone'a na PC

Aby utworzyć kopię zapasową iPhone'a na komputerze z systemem Windows, podłącz telefon do komputera za pomocą kabla. Przejdź do aplikacji iTunes i kliknij przycisk iPhone w lewym górnym rogu. Następnie przejdź do sekcji Podsumowanie (Summary) i kliknij opcję Utwórz kopię zapasową teraz (Back Up Now). Na koniec zaszyfruj kopie zapasowe hasłem, klikając przycisk Zaszyfruj lokalną kopię zapasową . Wprowadź swoje hasło i kliknij Ustaw hasło (Set Password).

Aby wyświetlić kopie zapasowe iPhone'a, kliknij Edytuj (Edit) > Preferencje (Preferencies) > Urządzenia (Devices). Wybierz swój iPhone i wprowadź hasło, aby otworzyć kopię zapasową.

Ile czasu zajmuje tworzenie kopii zapasowej iPhone'a

Tworzenie kopii zapasowej telefonu iPhone może zająć do 2 godzin w zależności od ilości danych do utworzenia i stanu urządzenia.

Co zrobić, jeśli iPhone nie tworzy kopii zapasowej

Jeśli telefon nie tworzy kopii zapasowej, może to być spowodowane różnymi problemami:

  • Sprawdź, ile masz miejsca w iCloud i w razie potrzeby zaktualizuj.
  • Upewnij się, że masz połączenie z Wi-Fi
  • Upewnij się, że Twój iPhone ma najnowszy system operacyjny.
  • Upewnij się, że opcja kopii zapasowej iCloud jest włączona (przejdź do Ustawienia (Settings) > Ogólne (General) > Zarządzanie urządzeniami (Device Management) i sprawdź, czy jest tam Twój profil).

Jak przywrócić iPhone'a z kopii zapasowej?

Jeśli chcesz wymienić iPhone'a i przenieść kopię zapasową na nowe lub sformatowane urządzenie, wykonaj następujące czynności:

Przywróć iPhone'a z iCloud Backup

  • Włącz nowy iPhone i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać język i region.
  • Następnie kliknij Ustaw ręcznie (Set manually) i wybierz Przywróć z iCloud Backup (Restore from iCloud Backup). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces.

Przywróć iPhone'a z kopii zapasowej komputera

  • Podłącz iPhone'a do komputera za pomocą kabla USB i wykonaj jedną z następujących czynności:

- Na Macu przejdź do Finder, wybierz swojego iPhone'a i kliknij Zaufaj.

- Na komputerze z systemem Windows przejdź do iTunes, kliknij ikonę urządzenia i wybierz iPhone'a z listy.

  • Na ekranie powitalnym wybierz Przywróć z tej kopii zapasowej (Restore from this backup) i wybierz żądaną kopię zapasową, a następnie kliknij Kontynuuj (Continue). Jeśli kopia zapasowa jest zaszyfrowana, zostaniesz poproszony o podanie hasła. Poczekaj na pomyślne przesłanie kopii zapasowej.

Zdjęcia: apple.com; unsplash.com

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Zobacz również
Ten dokument zatytułowany "Jak wykonać kopię zapasową iPhone'a" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!