Jak napisać raport o stażu

Raport o stażu to nic innego, jak dokument, który podsumowuje doświadczenie, które zebrałeś/aś w danej firmie, jako stażysta. Przez wielu potencjalnych pracodawców staż uznawany jest za ważny krok w edukacji, a także zaletę kandydata. Podsumowanie stażu musi więc dokładnie opisywać wszystko, czym zajmowałeś/aś się podczas stażu oraz to, czego się nauczyłeś/aś. Oto kilka pomysłów, które pomogą Ci przygotować raport o stażu.

Prowadź listę zadań, które wykonywałeś

Prowadzenie takiej listy pomoże ci precyzyjnie wynotować wszystkie zajęcia, które wykonywałeś/aś i wszystkie umiejętności, które nabyłeś/aś podczas jego trwania. Tworzenie notatek, z bardziej szczegółowym opisem wszystkich kompetencji uwolni cię od konieczności przygotowywania takiej listy, gdy poprosi cię o nią pracodawca, sprawi też, że o niczym nie zapomnisz i zrobisz to naprawdę dokładnie.

Długość raportu z praktyki

Średnio raport o stażu to około trzydzieści stron. W przypadku krótkiego stażu (mniej niż 15 dni w jednym miesiącu) wystarczy około 15 stron. Wymagana długość może się różnić w zależności od wymagań szkoły, jednak taką informację z pewnością otrzymasz od twojego przełożonego.

Jaką treść powinien zawierać raport z praktyk

Nie istnieje jeden, gotowy tekst raportu, ale możesz użyć następującego standardowego formatu, jako wzoru podczas pisania.

Z pewnością Twój raport powinien zawierać następujące elementy: stronę tytułową i indeks treści. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko, tytuł pracy, daty stażu oraz nazwę firmy. W raporcie powinny też znaleźć się informacje kontaktowe dotyczące twojej uczelni oraz nazwisko przełożonego stażu. Indeks treści może składać się z dwóch lub trzech części, z wprowadzeniem i wnioskiem. Każda część zawiera kilka ponumerowanych sekcji (np. 1> 1.1> 1.2, itp.).

Dokument powinien rozpocząć się od wprowadzenia, w którym podasz kontekst swojego stażu. Następnie powinien znaleźć się tekst podsumowujący praktyki, ogólny przegląd zdobytych doświadczeń, który pozwoli szybko zorientować się potencjalnemu pracodawcy, z kim ma do czynienia. W dalszej kolejności dodaj opis firmy, określ sektor jej działalności, oferowane usługi, rynek, wewnętrzną organizację itp. Potem zajmij się opisem swoich doświadczeń, w tym wypełnionych zadań, przedstaw wykorzystywane narzędzia, zdobyte umiejętności itp. Wreszcie, opisz, jaką rolę staż może pełnić w rozwoju twojej kariery zawodowej, jaki kierunek jej nadał, a na koniec podsumuj zdobyte umiejętności i opisz wartość ukończenia stażu.

Pozycje opcjonalne to: dodatek (z wykresami i tabelami), glosariusz (wyjaśnienie technicznych terminów) oraz bibliografia (dla książek i artykułów wymienionych w raporcie).

Styl i format raportu z praktyki

Raport o stażu powinien być napisany prostym, rzeczowym językiem, bez nadmiernych udziwnień i ozdobników. Dobrze jest używać krótkich zdań i zachowywać elegancką formę.

Jeśli chodzi o formatowanie, standardowo używana jest czcionka Times New Roman w rozmiarze 12 lub 11-punktowy Arial. Tytuły sekcji powinny być pogrubione i napisane większym fontem, na przykład 16-punktowym Arialem. Tytuły akapitów powinny być pogrubione i mieć nieco większy rozmiar, na przykład 13-punktowy Arial. Właściwy odstęp wynosi 1,5, wiersza, jednak może się to różnić w zależności od zadania i szkoły.

Zdjęcie: © Ermolaev Alexander - Unsplash.com

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Jak napisać raport o stażu" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!