Jak ukryć sieci WiFi w Windowsie

Zadaj pytanie


Jeżeli Twój komputer znajduje się w zasięgu sieci, z którymi nie chcesz się łączyć, możesz skorzystać z opcji ich ukrycia. Z tego poradnika dowiesz się, jak to zrobić.

Ukrywanie sieci WiFi na komputerze z Windows

Skorzystaj ze Startu lub lupki i wpisz cmd lub wiersz polecenia. Następnie prawym przyciskiem myszy kliknij na wyniku wyszukiwania i wybierz Uruchom jako administrator:


Aby wyświetlić listę wszystkich sieci, wpisz komendę: netsh wlan show networks i wciśnij Enter.

Otrzymasz listę dostępnych sieci. Odszukaj na niej nazwę SSID oraz typ sieci, czyli Network Type.

Wpisz komendę filtrującą: netsh wlan add filter permission=block ssid=nazwa_sieci networktype:typ_sieci zastępując nazwa_sieci nazwą SSID, a typ_sieci - Network Type.

Wybrana sieć zniknie z listy dostępnych sieci i nie będzie widoczna.

Aby wyświetlić wszystkie zablokowane sieci, wpisz komendę: netsh wlan show filters permission=block.

Aby wyłączyć filtr ukrywania sieci, należy wpisać komendę: netsh wlan delete filter permission=block ssid=nazwa_sieci networktype:typ_sieci.

Jean-François Pillou

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net oraz dyrektora projektów internetowych Grupy Figaro. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.

Dowiedz się więcej o zespole CCM