Jak ukryć sieci WiFi w Windowsie

Zadaj pytanie


Jeżeli Twój komputer znajduje się w zasięgu sieci, z którymi nie chcesz się łączyć, możesz skorzystać z opcji ich ukrycia. Z tego poradnika dowiesz się, jak to zrobić.

Ukrywanie sieci WiFi na komputerze z Windows

Skorzystaj ze Startu lub lupki i wpisz cmd lub wiersz polecenia. Następnie prawym przyciskiem myszy kliknij na wyniku wyszukiwania i wybierz Uruchom jako administrator:Aby wyświetlić listę wszystkich sieci, wpisz komendę: netsh wlan show networks i wciśnij Enter.

Otrzymasz listę dostępnych sieci. Odszukaj na niej nazwę SSID oraz typ sieci, czyli Network Type.


Wpisz komendę filtrującą: netsh wlan add filter permission=block ssid=nazwa_sieci networktype:typ_sieci zastępując nazwa_sieci nazwą SSID, a typ_sieci - Network Type.

Wybrana sieć zniknie z listy dostępnych sieci i nie będzie widoczna.

Aby wyświetlić wszystkie zablokowane sieci, wpisz komendę: netsh wlan show filters permission=block.

Aby wyłączyć filtr ukrywania sieci, należy wpisać komendę: netsh wlan delete filter permission=block ssid=nazwa_sieci networktype:typ_sieci.

Jean-François Pillou

Jean-François Pillou - Founder of CCM
W zespole znany jako Jeff. Jean-François Pillou jest założycielem serwisu CommentCaMarche.net. Jeff pełni też rolę CEO w CCM Benchmark oraz Digital Director w Figaro Group.

Dowiedz się więcej o zespole CCM