GreaseMonkey

Wydawca:
Wersja:
2.1
GreaseMonkey
Unix Linux Dos Windows XP Windows Vista Windows 2000 Windows 7 Windows 8 Mac OS X - polski

Rozszerzenie Grease Monkey zostało stworzone dla przeglądarki Mozilla Firefox. Dodatek ten pozwala na stosowanie nowych skryptów bezpośrednio na odwiedzanych stronach internetowych i modyfikowanie ich elementów.

Kluczowe funkcje

Edycja: GreaseMonkey pozwala na zmianę wyglądu i treści stron internetowych. Możliwe jest również dodawanie do stron dodatkowych funkcji oraz zmiana rozmiaru tabel czy formularzy. Zmian tych należy dokonać z użyciem języka JavaScript oraz kodów HTML.

Tworzenie skryptów: Użytkownik ma do swojej dyspozycji sporą liczbę skryptów stworzonych przez autorów rozszerzenia. Jednak równie dobrze może on również tworzyć swoje własne za pomocą zakładki Narzędzia w menu głównym przeglądarki oraz podfolderów GreaseMonkey.

Funkcje użytkowe: Rozszerzenie posiada ponadto wiele wcześniej zdefiniowanych klas użytkowych, które ułatwiają proces tworzenia skryptów i wprowadzanie zmian na stronie. Aby zastosować wybrane modyfikacje, wystarczy określić za liniami komendy ścieżkę XPath.

Wymagania systemowo-sprzętowe

System operacyjny: Mac OS X, Linux, Unix, Dos, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.

Przeglądarka internetowa: Firefox 1.5 lub późniejsza wersja.

Zalety

Wiele gotowych skryptów jest dostępnych na stronie.

Użycie programu w żaden sposób nie wpływa na kod źródłowy właściciela strony.

Rozszerzenie dostępne jest w ramach licencji OpenSource.

Wady

Większość JavaScripts dostępnych jest w języku angielskim.

Zobacz również
Inna nazwa: addon-748-latest-2.1.xpi, addon-748-latest.xpi