Java Runtime Environment

Wydawca:
Wersja:
8 Update 261
Java Runtime Environment
Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10 - angielski

The Java Runtime Environment, powszechnie określane jako JRE, to warstwa oprogramowania udostępniająca biblioteki klas, które muszą być uruchamiane przez określone programy Java. Zwykle działa w górnej części systemu operacyjnego komputera jako dodatkowa pomoc. Ponadto pakiet instalacyjny JRE zawiera Java Web Start i wtyczkę Java, aby zapewnić zaawansowaną obsługę przyszłych aktualizacji Java.

Główne cechy

  • Zestawy narzędzi interfejsu: JRE zawiera zestawy narzędzi, które pomagają programistom w ulepszaniu ich interfejsu użytkownika. Uzyskasz dostęp do Java 2D (interfejs programowania aplikacji), Abstract Window Toolkit (graficzny interfejs użytkownika) i Swing (inny graficzny interfejs użytkownika). Dzięki tym trzem będziesz mógł tworzyć efekty specjalne, animacje, paski przewijania i okna.

  • Biblioteki integracyjne: /bold> Java Runtime Environment udostępnia szereg bibliotek integracyjnych, które pomagają programistom w tworzeniu płynnych połączeń danych między ich aplikacjami i usługami.

  • <bold> Obsługa Java IDL: rozproszone obiekty napisane w języku programowania Java i łączność z bazą danych Java Umożliwia pisanie aplikacji z dostępem do zdalnych baz danych relacji, plików płaskich i arkuszy kalkulacyjnych.

  • Biblioteki języków i narzędzi: Te pliki java.lang. i java.util. pakiety są niezbędne do projektowania aplikacji, wersjonowania pakietów, zarządzania i monitorowania. Dzięki temu będziesz mógł pracować ze strukturami kolekcji, narzędziami współbieżności, rejestrowaniem, interfejsem API preferencji i archiwum Java.

Czy środowisko The Java Runtime Environment jest bezpłatne?

Ceny komputerów stacjonarnych wynoszą 2,50 USD na użytkownika miesięcznie lub mniej z warstwowymi rabatami ilościowymi.

Wymagania systemowe środowiska wykonawczego Java

Uwaga: zależy od urządzenia