Modele baz danych

Listopad 2016
Modele DBMS

Różne modele baz danych


Bazy danych pojawiły się pod koniec lat 60. XX wieku, w czasie, gdy rosło zapotrzebowanie na elastyczny system zarządzania danymi. Istnieje 5 modeli DBMS, które różnią się sposobem prezentacji zawartych w nich danych:

  • Model hierarchiczny: Dane układane są hierarchicznie, w strukturę drzewa uporządkowanego od ogółu do szczegółu. Model ten do nawigacji wśród przechowywanych danych wykorzystuje wskaźniki. Był to pierwszy model DBMS.

The hierarchical model
  • Model sieciowy: tak jak model hierarchiczny, wykorzystuje on wskaźniki wskazujące przechowywane dane. Nie musi jednak korzystać ze struktury drzewa.
The network model
  • Model relacyjny (RDBMS, relacyjny system zarządzania bazą danych): Dane są przechowywane w dwuwymiarowych tabelach (wiersze i kolumny). Dane są obsługiwane na podstawie matematycznej teorii relacji.

RDBMS - Relational database management system
  • Model dedukcyjny: Dane są przedstawione w formie tabeli, ale operuje się na nich przy pomocy rachunku predykatów.
  • Model obiektowy (ODBMS, obiektowy system zarządzania bazą danych): dane są przechowywane w formie obiektów, czyli struktur zwanych klasami, które wyświetlają zawarte w nich dane. Pola stanowią przykłady tych klas.

ODBMS - Object-oriented database management systemPod koniec lat 90. bazy relacyjne były najczęściej używane (ok. ¾ wszystkich baz danych).


Zobacz również :

Metatags
Metatags
Balises méta (Méta tags)
Balises méta (Méta tags)
I Meta Tag
I Meta Tag
Os Metatags
Os Metatags
Ten dokument zatytułowany «  Modele baz danych  » opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiowaći modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencjęi wymienionych w niniejszym tekście.