Profile użytkowników w Firefox

Firefox umożliwia tworzenie i zarządzanie wieloma profilami użytkowników. Ta funkcja jest niezwykle przydatna, gdy współdzielimy przeglądarkę z innymi domownikami. Każdy profil może być spersonalizowany (zakładki, historia przeglądania, hasła, etc.) zgodnie z preferencjami użytkowników. Poniżej dowiesz się, jak tworzyć profile i maksymalnie wykorzystać tę funkcję przeglądarki Mozzilla Firefox.

Nowy profil w Firefox

Profil Firefoxa przechowuje informacje osobiste, takie jak: zakładki, hasła oraz ustawienia użytkownika. Możesz posiadać wiele profili, z których każdy będzie zawierał inne ustawienia oraz informacje. Menedżer profili umożliwia tworzenie, usunięcie, zmianę nazwy oraz przełączanie się między profilami.

Menedżer profili w Firefox

Zanim uruchomisz menedżera profili, Firefox musi być całkowicie zamknięty.

Kliknij prawym przyciskiem myszy w menu Start > Uruchom, aby otworzyć wiersz poleceń, zwany także konsolą CMD. Wpisz firefox.exe -p i wciśnij Enter:

Zostanie otwarte okno zarządzania profilami Firefoksa. Tutaj znajdują się wszystkie opcje zarządzania (tworzenie, edytowanie, usuwanie) profilami użytkowników Firefox:

Tworzenie profilu Firefox

W menedżerze profili naciśnij przycisk Utwórz nowy profil, by uruchomić kreator profilu. Naciśnij przycisk Dalej i podaj nazwę profilu:

Aby zakończyć, kliknij Zakończ. Powtórz wszystkie kroki dla kolejnych profili:

Wybór profilu użytkownika przy starcie Firefoxa

Jeśli chcesz by menedżer profili pojawił się następnym razem podczas uruchamiania Firefoxa, usuń zaznaczenie z pola Domyślnie (bez pytania) używaj zaznaczonego profilu przy uruchamianiu:

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Profile użytkowników w Firefox" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!