PlayStation 3 - kody błędów

Podczas korzystania z konsoli PlayStation 3 na ekranie pojawił się komunikat o błędzie? Poniżej znajdziesz listę błędów wraz opisem. Jest to lista obszerna, jednak nie jest kompletna. Jeśli znasz opis kodu, który nie został ujęty, będziemy wdzięczni za taką informację.

Lista kodów błędu PS3 wraz z opisem

710102 wystąpił błąd DNS, nie można znaleźć dostępnego serwera DNS.

8013030 błąd systemowy - błąd aktualizacji.

80010001 poważny błąd, niemożliwe odtwarzanie gry (uszkodzony dysk).

80010014 błąd przy pobieraniu gry z PSN (przy zakupie gry), spróbuj pobrać grę ponownie.

80010017 niemożliwe załadowanie gry "blu-ray".

80010036 błąd w trakcie usuwania plików.

80010510 niemożliwe uruchomienie gry zainstalowanej na dysku twardym.

80010514 błąd dysku twardego, uruchom ponownie konsolę PS3.

80010516 błąd podczas odczytu gry PS1, wyjmij grę i spróbuj uruchomić ją ponownie.

80023017 trwają prace modernizacyjne w Playstation Store.

80029024 niemożliwe otrzymanie adresu IP.

80029513 pogwałcenie praw autorskich, gra nie jest oryginalna.

80029564 instalacja pobranej gry nie powiodła się.

80029945 nie da się odtworzyć filmu "blu-ray" (z pewnością mamy do czynienia z kopią).

80030920 plik jest uszkodzony.

80031150 wystąpił błąd podczas zapisu ustawie” systemu, może pojawić się niebieski ekran oraz komunikat o konieczności przywrócenia pierwotnych ustawień.

80031601 błąd podczas tworzenia konta.

80130203 konsola PS3 jest połączona z Internetem, nie jest jednak połączona z PlayStation Network, otwórz porty routera TCP 80,443,5223 oraz UDP 3478,3479,3658.

80410418 błąd DNS (Domaine Name System).

80710016 usługa PlayStation Network jest niedostępna.

80710092 wylogowywanie z PlayStation Network, powód: brak połączenia Wi-Fi.

8001000B błąd klucza Wi-Fi: sprawdź format WEP lub WAP.

80710101 wystąpił błąd podczas próby połączenia.

80710102 niemożliwe połączenie z routerem, nieprawidłowy adres IP.

80710541 zbyt długi czas połączenia.

80710723 problem z zamkniętymi portami.

81019002 podczas tworzenia kopii wystąpił błąd.

8001050D gra nie może zostać odtworzona (dysk jest prawdopodobnie zabrudzony lub porysowany).

80028EA5 nie można się połączyć z PlayStation Network.

80028EA6 błąd podczas połączenia, uruchom ponownie konsolę PS3 oraz router.

80028F10 błąd podczas wyświetlania, uruchom tryb automatyczny w ustawieniach ekranu.

80028F17 niemożliwy odczyt gry PS2, uruchom ponownie konsolę PS3.

80028F18 niemożliwy odczyt gry PS2, brak wsparcia (konsola jest niekompatybilna).

80029C68 uszkodzone dane w pliku (pochodzącym z zewnętrznego urządzenia).

8002A10D dodanie nowego kontaktu nie powiodło się.

8002A4A6 nie można załadować gry w trybie online.

8002A515 problem z połączeniem.

8002A548 problemy z połączeniem Wi-Fi (zanikające połączenie).

8002A705 brak połączenia z serwerem (sprawdź porty).

8002A71A problem na poziomie NAT (Network Address Translation), możliwe połączenie z serwerem, niemożliwe rozpoczęcie gry.

8002AD23 problem połączenia.

8002AE21 wersja demo lub plik są uszkodzone.

8002B241 połączenie audio DVI uległo uszkodzeniu.

8002f147 niemożliwa aktualizacja firmware, wyłącz UPNP (Universal Plug And Play), Proxy i włącz je ponownie po aktualizacji.

8002F994 błąd aktualizacji, PlayStation Network jest zablokowane z powodu zbyt wielkiej liczby użytkowników, którzy pobierają aktualizację. Spróbuj pobrać aktualizację później.

8002F997 problem przy dokonywaniu aktualizacji z urządzenia zewnętrznego (uszkodzony plik).

8003051E rozgrywka nie została zapisana.

8013013D błąd połączenia, sygnał Wi-Fi jest bardzo słaby lub wystąpił błąd na poziomie SSID (Service Set IDentifier).

8013013E błąd klucza WEP, sprawdź ustawienia routera.

8013030F błąd SSID (Service Set Identifier), najprawdopodobniej jest wyłączony.

807101FF problem na poziomie DNS (Domaine Name System).

8071053D nie można połączyć się z PlayStation Network, uruchom ponownie konsolę PS3 oraz router.

80710B23 PlayStation Network jest niedostępny.

80710D23 wyłącz PS3 na 30 minut używając przycisku zasilania.

Zdjęcie: © Fabian Albert - Unsplash

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Zobacz również
Ten dokument zatytułowany "PlayStation 3 - kody błędów" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!