Jaka jest różnica między protokołami UDP a TCP

Protokoły UPD i TCP są używane do przesyłania danych - lub pakietów informacji - przez internet w oparciu o adres IP, przy czym TCP jest bardziej popularny niż UDP. W tym artykule pokrótce wyjaśniono różnice między protokołami UDP i TCP.

Protokół UDP

UDP (ang. User Datagram Protocol) to protokół bezpołączeniowy. Mówiąc najprościej, gdy maszyna A wysyła pakiety do komputera B, strumień jest niekierunkowy. Oznacza to, że transmisja danych odbywa się bez ostrzeżenia odbiorcy (maszyna B), a odbiorca otrzymuje dane bez konieczności potwierdzania (maszyna A).

Wynika to z faktu, że dane wysyłane przez protokół UDP nie umożliwiają przesyłania informacji dotyczących nadajnika. W rezultacie odbiorca nie zna nadawcy danych, z wyjątkiem jego adresu IP.

Protokół TCP

W przeciwieństwie do UDP, TCP (ang. Transmission Control Protocol) jest połączeniowy. Gdy maszyna A wysyła dane do maszyny B, maszyna B jest powiadamiana o nadejściu danych, a następnie przesyła potwierdzenie odbioru.

Kontrola CRC danych opiera się na równaniu matematycznym i weryfikuje integralność przesyłanych danych. Dlatego jeśli odebrane dane są uszkodzone, protokół TCP pozwala odbiorcy powiadomić o tym nadawcę.

Zdjęcie: © Ermolaev Alexander - unsplash.com

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Zobacz również
Ten dokument zatytułowany "Jaka jest różnica między protokołami UDP a TCP" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!