ColorNote

Wydawca:
ColorNote
Android - polski

ColorNote to bardzo prosta i przydatna aplikacja notatnika. Dzięki niej możemy tworzyć, edytować, zapisywać i udostępniać notatki, przypomnienia, wiadomości, listy zakupów i zadań.

Główne funkcjonalności

Wyszukiwanie: ColorNote pozwala na szybkie wyszukiwanie naszych notatek, dzięki czemu nie musimy przeszukiwać wszystkich wpisów.

Tworzenie i organizacja notatek: Aplikacja świetnie nadaje się do tworzenia różnego rodzaju notatek. Do dyspozycji mamy dwa typy notatek, można tworzyć tekst na tle kartki w linię oraz listy do odznaczenia. W trybie notatki możemy wprowadzić dowolną ilość znaków, a po zapisaniu ją edytować i wprowadzać poprawki. Żeby łatwiej je odróżnić można użyć koloru dla różnych kategorii, a później organizować je według barwy. W ColorNote sami możemy dostosować widok notatek, do wyboru mamy widok listy lub siatki. Utworzoną listę zakupów oraz listę zadań w każdej chwili możemy modyfikować, a dokładniej mówiąc istnieje opcja odznaczania pozycji na liście zadań i zakupów. Dzięki temu wiemy co jeszcze musimy kupić lub jakie cele mamy do zrealizowania. Wszystkie nasze notatki są brane pod uwagę przy organizacji harmonogramu zajęć w kalendarzu, a dzięki przypomnieniom możemy mieć pewność, że nic ważnego nas nie ominie.

Kopia zapasowa: Aplikacja tworzy bezpieczną kopię zapasową naszych notatek, a następnie zapisuje ją na karcie SD. Bez problemu swojej kopii zapasowej możemy użyć online. Możliwa jest także synchronizacja.

Blokada notatek hasłem: Notatki umieszczone w naszym urządzeniu możemy zabezpieczyć hasłem. Daje nam to gwarancję, że nikt nieupoważniony nie będzie miał do nich dostępu.

Udostępnianie: Używając ColorNote w prosty sposób można udostępniać swoje notatki za pośrednictwem SMS-ów, poczty oraz Twittera.

Wymagania systemowe

System operacyjny: Android w wersji zależnej od urządzenia.

Rozmiar: zależny od urządzenia.

Zalety

Aplikacja jest darmowa.

Dostępna w języku polskim.

Widżet samoprzylepnych karteczek.

Widok listy lub siatki.

Możliwość użycia koloru dla różnych kategorii notatek.

Kopia zapasowa notatek na karcie SD.

Notatnik obsługuje rozszerzenie ColorDict.

Możliwość blokady wpisów hasłem.

Organizacja harmonogramu zajęć w kalendarzu.

Zobacz również