LoveWindowsAgain: Dostosowywanie systemu Windows 11

Wydawca:
Wersja:
0.20.20
LoveWindowsAgain: Dostosowywanie systemu Windows 11
Windows 10 - angielski

LoveWindowsAgain umożliwia dostosowanie systemu Windows 11 do własnych upodobań. Za darmo pomoże Ci dostosować komputer tak, jak chcesz, pozbywając się niepotrzebnych aplikacji i instalując naprawdę przydatne narzędzia.

Co to jest LoveWindowsAgain?

Po WinSecret i DoNotSpy pojawia się LoveWindowsAgain . To bezpłatne narzędzie jest przeznaczone wyłącznie dla systemu Windows 11. Ten program pozwala szybko i łatwo, za pomocą kilku kliknięć, wykonać niewielkie czyszczenie komputera. Po szybkiej analizie LoveWindowsAgain tworzy listę "problemów”, które może znaleźć na komputerze. Przez problemy rozumiemy obecność niepotrzebnych aplikacji lub usług, oprogramowanie automatycznie instalowane przez producenta komputera ( bloatware) lub domyślną aktywację niektórych ustawień systemu lub oprogramowania, które może zakłócać prywatność użytkownika dane. Ponadto LoveWindowsAgain umożliwia również instalowanie różnych programów za pomocą jednego kliknięcia. Większość z nich to dobrze znane i bardzo przydatne programy, takie jak Microsoft PowerToys i narzędzia, takie jak 7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, Oracle Virtualbox, Sumatra PD itp. I oszczędza to czasochłonnego wyszukiwania w Internecie w celu znalezienia i zainstaluj je. Ta aplikacja jest dostępna tylko w języku angielskim.

Jak usunąć niepotrzebne pliki za pomocą LoveWindowsAgain?

  • LoveWindowsAgain nie wymaga instalacji ani rejestracji. Po rozpakowaniu archiwum Zip uruchom je. W oknie głównym kliknij przycisk Analyse Windows 11 Build (Analizuj kompilację Windows 11).
  • Po kilku sekundach LoveWindowsAgain tworzy listę bezużytecznych elementów znalezionych na twoim komputerze. U dołu kliknij link XX problemów do naprawienia (tylko zalecenie), gdzie XX to liczba znalezionych problemów.
  • Możesz pozwolić, aby oprogramowanie samo sobie poradziło i zastosować jego porady z zamkniętymi oczami. Zdecydowanie zalecamy, abyś nic z tym nie robił. Ale jednocześnie możesz zauważyć, że narzędzia, które są uważane za bezużyteczne, ale których naprawdę potrzebujesz, znikają. Ponadto, aby uprościć rozwiązanie, LoveWindowsAgain podzielił znalezione "problemy” na różne kategorie: Browser (przeglądarka), Explorer (eksplorator plików), Desktop (pulpit), Pasek zadań i Menu Start, System, Gry, prywatność, zalecane funkcje i aplikacje. Dla każdej z tych kategorii wyświetlana jest rekomendacja z poziomem ważności: wysoki, średni lub niski (bardzo ważne lub mało ważne).
  • Prawie wszystkie pola wyboru są domyślnie zaznaczone. Każdy zaznaczony element zostanie "naprawiony”. Na przykład, jeśli pozostawisz ikonę Hide Search icon on Taskbar (Ukryj wyszukiwanie na pasku zadań) w kategorii askbar and Start menu (Pasek zadań i menu Start), ikona lupy (funkcja wyszukiwania systemu Windows) zostanie usunięta z paska zadań. Zaznacz lub odznacz pozycje, które chcesz zmienić. I pamiętaj, że jeśli popełnisz błąd, zawsze możesz wrócić. Następnie kliknij strzałkę w dół po prawej stronie przycisku Analyse Windows 11 (Analizuj Windows 11 ). Z otwartego menu wybierz Fix Problems (Napraw problemy). Jeśli popełnisz błąd, wybierz Restore Settings (Przywróć ustawienia), a wszystkie zmiany zostaną cofnięte.

Jak ponownie usunąć wirusy z systemu Windows za pomocą LoveWindows?

  • Uruchom LoveWindowsAgain, a następnie kliknij menu rozwijane More Tools (Więcej narzędzi) na dole okna. Z dostępnych opcji wybierz Remove Unnecessary apps from Windows 11 (Usuń niechciane aplikacje z systemu Windows 11).
  • LoveWindowsAgain wyświetla listę programów znalezionych na twoim komputerze. Wszystko jest tutaj, od programów, które zainstalowałeś samodzielnie, po oprogramowanie instalowane przez producenta za pomocą określonych narzędzi systemu Windows (takich jak aplikacja Zdjęcia lub aplikacja Aparat). Wybierz te, które chcesz usunąć z lewej kolumny i kliknij przycisk Move(Przenieś). Występują w prawej kolumnie. Jeśli popełnisz błąd, kliknij nazwę oprogramowania, które chcesz zapisać w prawej kolumnie, a następnie kliknij przycisk Restore (Przywróć).
  • Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Unistall (Usuń). Pamiętaj też, że zaznaczając pole wyboru Show System Apps(Pokaż aplikacje systemowe), możesz pozbyć się niektórych aplikacji systemowych, ale nie wszystkich. Na przykład przeglądarka Edge pozostaje niezniszczalna.

Jak zainstalować wiele programów jednocześnie z LoveWindowsAgain?

LoveWindowsAgain nie tylko usuwa elementy z systemu Windows. Posiada również funkcję dodawania bezpłatnych programów jednym kliknięciem.

  • Uruchom LoveWindowsAgain. Z menu rozwijanego Więcej narzędzi u dołu okna wybierz opcję Install Package for Windows 11(Zainstaluj pakiet Windows 11).
  • Zostanie wyświetlona długa lista programów. Wybierz te, które chcesz zainstalować. Po wybraniu kliknij przycisk Add(Dodaj). Zobaczysz, że zostaną przeniesione do prawej kolumny.
  • Kiedy będziesz gotowy, kliknij przycisk Install (Zainstaluj). LoveWindowsAgain zajmie się pobraniem najnowszych wersji dostępnych z Internetu i wykonaniem niezbędnych instalacji bez dalszej manipulacji z Twojej strony.

<caption> Zdjęcie: © LoveWindowsAgain. </podpis>

Zobacz również