Twoja ocena

Rodzinny Plan Lekcji

Wyraź swoją opinię
Wydawca:
Rodzinny Plan Lekcji
Android - polski

Rodzinny Plan Lekcji to aplikacja na urządzenia z Androidem, którą docenią rodzice uczniów. Dzięki niej zapanują nad lekcjami swoich pociech oraz ich zajęciami pozalekcyjnymi.

Główne funkcjonalności

Plan lekcji: Aplikacja posiada predefiniowane podstawowe przedmioty lekcyjne dla klas 1-6 szkoły podstawowej i domyślne godziny zajęć, ale umożliwia także tworzenie dowolnej ilości własnych zajęć oraz godzin zajęć. Każdemu zajęciu można przypisać własny kolor oraz ikonę. Użytkownik może utworzyć dowolną ilość własnych planów zajęć, każdy plan może mieć własną ikonę (lub zdjęcie) i mieć przypisany kolor tła. Plan lekcji można oglądać na 3 sposoby: pojedynczych dni, całego tygodnia i miesiąca.

Widget: Widget o konfigurowalnym rozmiarze, pokazujący albo aktualne i najbliższe zajęcia, albo zajęcia dla całego dnia. Na pulpicie telefonu można umieścić kilka takich widgetów, z których każdy będzie pokazywał zajęcia dla innego planu.

Przypomnienia: Program umożliwia również dodawanie krótkich notatek/przypomnień zarówno do całych dni jak do poszczególnych zajęć w wybranym dniu.

Wymagania systemowe

System operacyjny: zależny od urządzenia.

Rozmiar: zależny od urządzenia.

Zalety

Kolorowy, ale czytelny interfejs.

Możliwość dodania kilku planów lekcji.

Widget na pulpit.

Różne widoki planu zajęć.

Własne ikony, kolory,

Zobacz również
Dodaj komentarz
Skomentuj post Anonimowy