Warunki korzystania z serwisu - community management

Rola Community Managers

Community Managers (CM) są punktami odniesienia dla moderatorów. Są zobowiązani odpowiadać na ich pytania, są odpowiedzialni za podejmowanie niektórych ważnych decyzji oraz przekazują zespołowi uwagi dotyczące elementów niezbędnych do polepszenia jakości serwisu.

Oficjalni przedstawiciele firm oraz zewnętrzni CM

Oficjalni przedstawiciele marek oraz firm z gałęzi IT mogą być uczestnikami forum, jeśli spełniają oni następujące warunki:

  • Ich nicki jasno i wyraźnie określają ich powiązanie z firmą lub marką, którą reprezentują.
  • Nie stwarzają nowych wątków w celu bezpośredniej lub pośredniej promocji firmy i produktów, które reprezentują.
  • Udzielają odpowiedzi użytkownikom zgodnie z ogólnie przyjętymi normami oraz zasadą uczciwej konkurencji. Ich obecność na forum nie może służyć promowaniu produktów, ale udzielaniu odpowiedzi na pytania użytkowników z nimi związane.
  • W żadnym wypadku ich aktywność na forum nie może nosić cech ukrytej reklamy.

Zezwala się na użycie prywatnych wiadomości, jeżeli zajdzie potrzeba przekazania danych osobowych, jednak w pozostałych przypadkach dyskusja powinna mieć miejsce wyłącznie na forum. Niniejsze warunki zezwalają na umieszczenie nazwy reprezentowanej firmy i / lub marki w podpisie.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, moderatorom przysługuje prawo moderacji postów publikowanych przez oficjalnych przedstawicieli firmy. Moderatorzy mogą również zawiadomić CM o konieczności moderacji wpisów, co pozwala CM na kontakt z oficjalnym przedstawicielem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Każdy z oficjalnych reprezentantów, który chciałby uzyskać taki status na naszym Forum i mieć tym samym możliwość udzielania odpowiedzi, powinien skontaktować się z naszymi Community Managers: Karolllla lub technomix.

Sondaże / Badanie opinii / Petycje

CCM nie wspiera przeprowadzania żadnych sondaży ani badania opinii prowadzonych przez osoby trzecie. Stąd też wszystkie wiadomości o tym charakterze będą usuwane.
Niemniej jednak, przed opublikowaniem sondażu, można wystosować prośbę o pozwolenie na przeprowadzenie tegoż, prośba będzie poddana analizie przez Community Managers oraz Webmasterów, dlatego też to do nich tego typu zapytania powinny być kierowane.

Zdjęcie: © CCM.

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Warunki korzystania z serwisu - community management" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!