Jak sprawdzić stan baterii w Windows 10

Czerwiec 2017

Windows 10 może wygenerować szczegółowy raport dotyczący wydajności baterii Twojego laptopa. Zaleca się okresowe badanie baterii np. w ten sposób. Pokazujemy, jak wywołać raport o wydajności baterii w systemie Windows 10.

Raport o wydajności baterii laptopa w Windows 10

Kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisku Start (ikona Windows na pasku) i wybierz Wiersz polecenia (administrator):Następnie wpisz polecenie powercfg /batteryreport /output "C:\battery_report.html i naciśnij Enter. Raport o stanie baterii został utworzony we wskazany miejscu (w naszym przykładzie po prostu na dysku C):Przejdź do pliku HTML i otwórz go. W nowej karcie przeglądarki znajdziesz swój raport nt. danych baterii, jej zużycia, cyklów ładowania, średniej długości czasu pracy na podstawie wszystkich cyklów etc.

Zobacz również

Opublikowany przez Floreo. Ostatnia aktualizacja: 6 maj 2016 o 18:27 przez Karolllla.
Ten dokument zatytułowany "Jak sprawdzić stan baterii w Windows 10" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.