Błąd 0x87dd0013 w Xbox One

Zadaj pytanie
Użytkownicy konsoli Xbox One mogą się zetknąć z kodem błędu 0x87dd0013. To błąd systemu, który powoduje problemy z odtwarzaniem, uniemożliwia uruchomienie niektórych gier (w tym Halo 5 i Tomb Raider) oraz generuje błędy sieciowe.

Niestety, ten błąd nie jest obecnie wymieniony w bazie danych Microsoft. Jednakże, istnieje kilka szybkich rozwiązań, które można wypróbować.

Jak naprawić błąd 0x87dd0013

Pierwszym krokiem jest usunięcie konta z konsoli Xbox One. Przewiń w lewo na ekranie Start i wejdź w Ustawienia > Wszystkie ustawienia. W sekcji Konto wybierz Usuń konta. Wskaż, które konto ma zostać skasowane. Naciśnij Usuń, a następnie Zamknij.

Jeżeli usunięcie konta nie pomogło, spróbuj zrestartować konsolę ręcznie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk konsoli przez ok. 10 sekund. Następnie odłącz ją na co najmniej 10 sekund i ponownie podłącz. Włącz konsolę.


Jeżeli żaden z powyższych sposobów nie działa, możesz zalogować się do swojego konta na innej konsoli. Przewiń w lewo na ekranie Start i naciśnij Zaloguj się. Po wyborze konta ponownie przewiń w lewo na ekranie Start i naciśnij Dodaj nową osobę. Podaj dane logowania. Jeżeli nie chcesz, aby Twoje konto pozostało na konsoli, po skończonej grze, usuń je (patrz instrukcja wyżej) lub załóż dodatkowe hasło w Preferencje logowania i zabezpieczenia.