Wyświetlanie strumieni kręgów w Google+

Zadaj pytanie
Google+ umożliwia grupowanie swoich znajomych i kontaktów w tzw. kręgach. Jeśli chcesz uzyskać szybki dostęp do swoich kręgów w aplikacji Google+, możesz utworzyć skrót do strumieni kręgów. Skrót pojawi się na głównej stronie aplikacji.

Poniżej znajdziesz wskazówki, w jaki sposób uzyskać dostęp do strumienia kręgów w aplikacji Google+ (Android i iOS).

Skrót do strumieni kręgów w Google+

Otwórz aplikację Google+, wybierz ikonę trzech poziomych kresek, aby otworzyć Menu > Ustawienia. Zaznacz opcję Wyświetlaj strumienie kręgów na tym urządzeniu:Twoje kręgi są teraz dostępne na stronie głównej aplikacji. Domyślnie ustawione są Wszystkie kręgi. Kliknij w tę nazwę, aby wyświetlić strumień wybranych kręgów.