Call of duty 5 - jak zrobić kopię zapasową profilu?

Zadaj pytanie

Aby ręcznie zrobić kopię zapasową Twojego profilu:
  • Przejdź do C:\Users\nazwaużytkownika\AppData\Local\Activision\CoDWaW\players
  • Skopiuj wszystkie foldery, które znajdują się tej lokalizacji za wyjątkiem active.txt