Dzienniczek+

Wydawca:
Wersja:
18.4.1.388
Dzienniczek+
Android - polski

Dzienniczek+ jest aplikacją dedykowaną rodzicom oraz uczniom, którzy korzystają z dziennika elektronicznego Uczniowie Optivum NET+. Aplikacja przeznaczona jest na smartfony oraz tablety z systemem Android i zapewnia możliwość darmowego korzystania z jej funkcjonalności zarówno w trybie online, jak i offline, nie mając połączenia z Internetem lub będą poza zasięgiem. W Dzienniczku+ łatwo i szybko można sprawdzić oceny, frekwencję oraz zapowiedziane sprawdziany. Wszystkie informacje generowane przez aplikację odnoszą się wyłącznie do bieżącego semestru.

Główne funkcjonalności

Informacje o ocenach: Aplikacja gwarantuje dostęp do sekcji Oceny, z której mogą czerpać informacje zarówno uczniowie, jak i ich rodzice. Wystarczy wybrać interesujący nas przedmiot, by później przejść do szczegółów – m.in. ocen i daty ich wystawienia. Aby przeglądanie ocen było jeszcze prostsze, można skorzystać z filtrowania i wyświetlać nowe oceny z okresu od 1 do 14 dni.

Frekwencja: Dzienniczek+ generuje także informacje o frekwencji ucznia, więc pozwala sprawdzić wszelkie nieobecności, czy spóźnienia. To z pewnością przydatna funkcjonalność dla rodziców, ponieważ pozwala kontrolować, czy dziecko systematycznie uczęszcza na wszystkie lekcje. Nie trzeba kontaktować się z wychowawcą ani też specjalnie chodzić do szkoły, bo dzięki aplikacji mamy dostęp do informacji w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie.

Informacje o sprawdzianach i zadaniach domowych: Dzienniczek+ jest źródłem informacji o sprawdzianach oraz zadaniach domowych. Dzięki temu uczeń nigdy nie zapomni o zapowiedzianym sprawdzianie, czy pracy domowej do wykonania. Z kolei rodzic otrzymuje informacje o tym, na kiedy i z jakiego zakresu jego pociecha powinna wykonać pracę domową lub przygotować się do sprawdzianu, więc może przypilnować dziecko, by się wywiązało ze swoich obowiązków.

Wymagania systemowe

System operacyjny: Android w wersji 4.0.3 i nowszej.

Rozmiar: 4.1MB.

Zalety

Aplikacja dostępna za darmo.

Polska wersja językowa.

Dostęp do ocen.

Informacje o frekwencji.

Informacje o sprawdzianach i zadaniach domowych.

Przydatna dla uczniów i rodziców.

Łatwa obsługa.

Płynne działanie.

=Wady==

Aplikacja w fazie rozbudowy.

Zobacz również