TripAdvisor Hotele Restauracje

Wydawca:
Wersja:
18.6.1
TripAdvisor Hotele Restauracje
iPhone iPad - polski

TripAdvisor Hotele Restauracje to łatwa w użyciu i dostępna za darmo aplikacja mobilna na urządzenia z systemem iOS, która daje dostęp do miliona recenzji, zdjęć oraz map ze strony TripAdvisor. Za jej pomocą błyskawicznie można wyszukać najlepsze hotele, restauracje oraz porównać ceny lotów. Samo przeglądanie to czysta przyjemność, mamy dostęp do bardzo dużej ilości zdjęć i filmów, a także opinii i recenzji wystawianych przez podróżników. Dodatkowe najciekawsze elementy można pobrać na swoje urządzenie bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Główne funkcjonalności

Wyszukiwanie: Z TripAdvisor Hotele Restauracje możemy błyskawicznie wyszukać najlepsze hotele, w tym również te, które zostały uhonorowane nagrodą Traveller's Choice. Bez problemu również będziemy mogli znaleźć restauracje według swoich kryteriów, wystarczy ustawić filtry wyszukiwania. Można tutaj szukać według kuchni, zakresu cen oraz opinii klientów. Istnieje również dodatkowo funkcja ''w pobliżu'', która na podstawie lokalizacji użytkownika pomoże odkryć ciekawe opcje w jego okolicy. Na podstawie opinii innych turystów, TripAdvisor przygotowuje rankingi miejsc, które bardzo przydają się, gdy wybieramy się do nowego miasta.

Przeglądanie i pobieranie: Każdy użytkownik otrzymuje możliwość przeglądania ponad miliona recenzji, opinii, filmów wideo oraz zdjęć, które zostały udostępnione przez podróżnych. To jednak nie wszystko, można również pobrać na swoje urządzenie mobilne mapy, recenzje oraz wszystkie zapisane elementy powiązane z ponad 300 miastami z całego świata. Wszystko można pobrać za darmo, bez ponoszenia kosztów związanych z opłatami roamingowymi za przesyłanie danych.

Dodawanie zdjęć, forum i wyrażanie własnej opinii: Aplikacja pozwala użytkownikom na dodawanie własnych zdjęć. Bezpośrednio z aplikacji można zrobić zdjęcie swoim telefonem lub tabletem z systemem Android, wystarczy, aby był wyposażony w aparat fotograficzny. Użytkownicy mogą również wystawiać własną opinię i dzielić się przeżyciami z innymi. W TripAdvisor Hotele Restauracje znajduje się również forum, na którym można zadawać pytania dotyczące podróży.

Wymagania systemowe

System operacyjny: iOS w wersjo 8.0 lub nowszej.

Rozmiar: 187 MB.

Zalety

Aplikacja dostępna za darmo.

Szybkie wyszukiwanie hoteli i restauracji.

Możliwość wyszukania atrakcji w swojej lokalizacji.

Porównywanie cen przelotów.

Możliwość dodawania własnych zdjęć,

Forum.

Polska wersja językowa.

Bezpłatne pobieranie map na telefon.

System

TripAdvisor Hotele Restauracje jest takżze dostępny w wersji na system Android.