Warunki korzystania z serwisu CCM - reklama, wyznanie, poglądy

Neutralność reklamowa

W celu zachowania neutralności reklamowej forum, użytkownicy mają zakaz wysyłania wiadomości, które zawierałyby adres URL i zachęcałyby użytkowników do odwiedzania konkretnej witryny. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której przesłany w wiadomości link jest odpowiedzią na konkretne, zadane na forum pytanie lub odnosi się do tematu forum.

Wiadomości, w których nadawca rekomenduje innym użytkownikom odwiedzenie konkretnej strony internetowej lub pyta użytkowników o opinie na temat danej strony są akceptowane, jeśli:

  • Pojedyncza wiadomość pojawia się na jednym forum. W przeciwnym razie wiadomości te będą traktowane jako spam i zostaną usunięte.
  • Przesłany adres URL nie prowadzi do programu partnerskiego, strony udzielającej porad, jak szybko zarabiać ani strony internetowej, której zawartość narusza zasady serwisu CCM.

Z wymienionych wyżej powodów, adresów URL nie można umieszczać w podpisach.

Neutralność religijna, polityczna i kulturowa

Forum CCM jest otwarte dla wszystkich użytkowników, bez względu na wiek, pochodzenie czy wyznanie.

W celu zachowania neutralności religijnej witryny i wyeliminowania sporów na tle religijnym, wszyscy użytkownicy forum są proszeni o niepublikowanie swoich poglądów religijnych w wiadomościach i podpisach.

Zdjęcie: © CCM.

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Zobacz również
Ten dokument zatytułowany "Warunki korzystania z serwisu CCM - reklama, wyznanie, poglądy" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!