Jak wyłączyć Windows Script Host

Marzec 2017

Windows Script Host to środowisko służące do interpretacji i wykonywania skryptów w systemie Windows. Zwykły użytkownik niemal nie korzysta z tej opcji, a stanowi ona potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa komputera. Warto zatem dezaktywować ten skrypt. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Dezaktywacja Windows Script Host

Otwórz Uruchamianie i wpisz komendę regedit, aby otworzyć Edytor rejestru:Przejdź kolejno do folderu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Script Host\Settings

W prawym oknie kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Nowy > Wartość ciągu:


Jako nazwę podaj Enabled, a po dwukrotnym kliknięciu w nazwę ustaw wartość na 0.

Aby ponownie aktywować skrypt Windows Script Host, ustaw wartość Enabled na 1.

Zobacz również

Opublikowany przez Floreo.
Ten dokument zatytułowany "Jak wyłączyć Windows Script Host" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.