MySQL- jak uniknąć duplikatów w SELECT?

Marzec 2017


Duplikaty MySQL

Jak uniknąć duplikatów w wynikach kwerendy SQL?

Rozwiązanie

Wystarczy zastosować klauzulę DISTINCT pomiędzy SELECT a polami.

Przykład:

SELECT DISTINCT id,nazwisko,imie FROM mojatabela

Informacje dodatkowe

  • Znajdziesz pod tym linkiem. Strona dostępna jest w języku angielskim.

Zobacz również

Oryginalny artykuł opublikowany przez . Tłumaczenie technomix.
Ten dokument zatytułowany "MySQL- jak uniknąć duplikatów w SELECT?" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.