Twoja ocena
QuickBasic to program, który pomaga początkującym programistom nauczyć się języka BASIC. Program zawiera opcję kompilatora, która pozwala tworzyć pliki wykonywalne z kodu źródłowego BASIC.

Podczas tej operacji QuickBasic między innymi wykonuje przetwarzanie wstępne, analizę składniową, analizę leksykalną i debugowanie. Błędy składniowe i błędy formatu są również korygowane przez QuickBasic.


Zobacz również

Inna nazwa: qb45.zip

Ostatnia aktualizacja: 28 mar 2018 o 08:57.

Dodaj komentarz

Komentarz

Skomentuj post Anonimowy