Twoja ocena
QuickBasic to program, który pomaga początkującym programistom nauczyć się języka BASIC. Program zawiera opcję kompilatora, która pozwala tworzyć pliki wykonywalne z kodu źródłowego BASIC. Podczas tej operacji QuickBasic między innymi wykonuje przetwarzanie wstępne, analizę składniową, analizę leksykalną i debugowanie. Błędy składniowe i błędy formatu są również korygowane przez QuickBasic.

Zobacz również

Inna nazwa: qb45.zip
Ostatnia aktualizacja: 28 mar 2018 o 08:57.
Dodaj komentarz

Komentarz

Skomentuj post Anonimowy